A-kassestrid att vänta inom regeringen

Artikeln publicerades

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons (M) besked i veckan att taket i a-kassan varken bör eller ska höjas kunde inte missuppfattas. En sådan reform bidrar inte till ökad sysselsättning och är därmed inte aktuell, menade hon vid en träff med riksdagsjournalisterna.
Men det är en uppenbart ny hållning. Det är inte många månader sedan regeringen gick fram med en särskild skattesänkning för höginkomsttagarna.
Enligt den egna finansplanen bedömdes inte denna skattelättnad skapa ett enda nytt jobb. Ändå kämpade alliansen med näbbar och klor mot en riksdagsmajoritet för att få miljardreformen genomförd.
TCO:s ordförande Eva Nordmark lät på torsdagen publicera en debattartikel i Dagens Samhälle som var direkt riktad mot Moderaterna i a-kassefrågan.
Nordmark menade att den usla a-kassa som Svantesson nu försvarar inte bara är dålig för de arbetslösa och för tillväxten utan innebär också att kommunerna mjölkas på pengar.
När bara hälften av de arbetslösa uppbär a-kassa så måste många få sin försörjning från annat håll. Alltså är det inte förvånande att det kommunala försörjningsstödet har exploderat under de senaste åren. I sin tur drar det bort resurser från skolan och äldreomsorgen.
Dessutom är inte försörjningsstödet, till skillnad mot a-kassan, en beskattningsbar inkomst. Kommuner och landsting får alltså in cirka en tredjedel av a-kassans ersättning i skatt.
Därtill lade staten förra året rabarber på tio miljarder av de avgifter som betalats in för a-kassan. Det är pengar som enligt TCO bör användas för att förbättra försäkringen, istället för att täcka Anders Borgs svarta budgethål.
Nordmark hänvisade till studier som visar att arbetslösa som får a-kassa och tillgång till statlig arbetsmarknadspolitik fortare kommer ur arbetslösheten än arbetslösa som lever på försörjningsstöd.
På mycket goda grunden kräver därför TCO, liksom LO, både höjd högsta ersättning i försäkringen samt att fler får möjlighet att vara med i a-kassan. Arbetslösa ska i första hand ha a-kassa, inte socialbidrag. Det gynnar både individerna och välfärden.
Med tanke på det stora strategiska väljarunderlag som TCO-medlemmarna utgör kan man förstå att regeringens småpartier nu är nervösa. Man får hoppas att småpartiernas nyvakna syndare väcker det sovande moderatfolket.
Mycket talar alltså för att a-kassan nu blir en stridsfråga, inte bara mellan regeringsalternativen utan också inom regeringen.