Alliansens största misslyckande

Artikeln publicerades

Det är nog någonting han idag ångrar. Visserligen har Sverige, till följd av att befolkningen har vuxit, haft en viss naturlig sysselsättningsökning de senaste åren.

Men arbetslösheten har etablerat sig på historiskt sett mycket höga nivåer – runt åtta procent – och sysselsättningsgraden har i princip legat still.

Långtidsarbetslösheten har under alliansregeringens tid vid makten nästan tredubblats och ungdomsarbetslösheten är rekordartad.

Stora delar av den yngre generationen riskerar att slås ut från arbetsmarknaden – och det inför en framtid där det kommer att behövas mycket arbetskraft för att klara vård och omsorg åt alla äldre.

Man ska ha både fantasi och kroppen till bredden fylld av valfeber för att påstå att Sverige har lyckligtgjorts av alliansens perverterade arbetslinje.

Fast egentligen ärmisslyckandet inte konstigt. Regeringen har nämligen drivit en felaktig politik när den stimulerat utbudet av arbetskraft istället för efterfrågan på arbetskraft.

Regeringen har med alla till buds stående medel – skattesänkningar, a-kasseförsämringar och utförsäkringar – försökt trycka ut så mycket människor på arbetsmarknaden som möjligt.

Men den har inte fört en politik som gett tillräckligt med jobb att söka.

Den har prioriterat improduktiva skattesänkningar, främst till de som redan har, istället för offentliga investeringar i vägar och järnvägar, i utbildning och forskning, i energi- och miljöteknik, i byggande.

Den har försökt sänka kostnaden för att anställa, istället för att sätta pengar i händerna på alla de kunder, framför allt låginkomsthushåll, som hade kunnat efterfråga företagens varor och tjänster.

Den har, i förhållande till det faktiska utfallet, genomfört svindyra åtgärder i form av halverad krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter, istället för att använda dessa pengar till betydligt fler jobb i välfärden.

Den har konsekvent trott att försämrade trygghetssystem skulle göra sjukskrivna friska och arbetslösa mer benägna att söka jobb. Men det resultat vi nu ser är att sjukskrivningarna åter rakar i höjden samtidigt som hushållssparandet är rekordstort.

Framför väljarkåren liggernu därför den moderatledda regeringens allra största misslyckande serverat som på ett nypolerat silverfat.

Det var på frågan om jobben och arbetslösheten som Fredrik Reinfeldt för åtta år sedan önskade sig bli utvärderad.

Den utvärderingen innebär nu ett underkänt.

Och därför förtjänar också hans alliansregering att röstas bort på söndag.