Annie Lööfs nya riksdagsfiasko

Artikeln publicerades

I sak är beslutet mycket rimligt. De generellt sänkta arbetsgivareavgifterna har gång på gång dömts ut av regeringens egna experter och myndigheter.
Istället för att mer träffsäkert stimulera nyanställningar av unga lägger staten nu mångmiljardbelopp på att subventionera ungas anställningar i största allmänhet.
Socialdemokraterna liknade under gårdagen denna ineffektiva metod vid att fylla ett vattenglas genom att vrida på sprinklersystemet i taket.
Misslyckandet med dagens skandalöst höga ungdomsarbetslöshet borde tala sitt tydliga språk för regeringen – om den bara ville lyssna.
Utskottets beslut gör det inte dyrare att ha unga anställda. Däremot blir det inte ännu billigare. Pengar frigörs som kan användas mer effektivt för att få fler unga i jobb.
Eftersom de sänkta socialavgifterna utgör Centerpartiets viktigaste profilfråga inför valet blev den redan utsatta partiledaren Annie Lööf topp tunnor rasande.
I osvikligt högt tonläge menade hon att de partier som ibland betecknas som rödgröna aktivt hade tagit hjälp av Sverigedemokraterna för att stoppa förslaget.
Den anklagelsen säger nog mer om Annie Lööf än om de tre oppositionspartierna.
Snarare har ju kritiken mot förslaget länge delats av många; nu röstade alla – tydligen även SD – enligt eget huvud och i linje med experternas råd.
Vad Lööf tycks mena är alltså att oppositionspartier inte bör rösta på egna förslag och enligt egen övertygelse om regeringen riskerar att åka på ett nederlag.
Enligt det Lööfska resonemanget ska alltså oppositionen först fråga sig hur SD ska rösta innan de själva gör det motsatta.
Det är möjligt att Centerpartiet på detta sätt tänker tillmäta SD:s ställningstagande större tyngd än egen uppfattning när partiet en dag hamnar i opposition.
För oss förefaller det allt annat än logiskt, särskilt då Centern i regeringsställning inte har skämts ett ögonblick för att ta hjälp av SD med att lotsa igenom politik samt få en högerman vald till talman.
Ytterst demonstrerar de återkommande nederlagen för minoritetsregeringen Reinfeldt dess oförmåga att förankra förslag i den lagstiftande församlingen.
Annie Lööf borde alltså sänka volymen och rannsaka sitt eget samvete inför alla misslyckanden. Med tanke på valets antågande kanske det rätt snart finns hyggligt med tid över till en sådan övning.