Även akademikerna höjer nu rösten

Artikeln publicerades

I en rapport visade Saco-förbundet att ersättningen i a-kassan inte höjts sedan år 2002.

I dagens penningvärde har den under dessa tolv år urholkats med omkring 2 300 kronor i månaden. För att hålla jämna steg med löntagarnas inkomster borde den alltså ha höjts med detta belopp.

I sin tur innebär den eftersläpande a-kasseersättningen att den i flera fall nu är lägre än socialbidraget. Sannerligen ger det perspektiv på hur dålig arbetslöshetsförsäkringen har blivit.

Att bara hälftenav de arbetslösa uppbär a-kassa är knappast någon nyhet. Det vet varenda kommun som fått kostnaden för försörjningsstödet explodera.

Det vet också många arbetslösa som tvingats konstatera att de aldrig lyckats kvalificera sig för ersättning.

Men att ersättningen realt sett har blivit så låg att den för många är lägre än socialbidraget borde vara en ögonöppnare.

SSR gör följande reflektion:

• Vi har en för svag välfärd när människor inte klarar sig på de ”inkomstbaserade” försäkringssystemen – a-kassa och sjukförsäkring.

• Vi har en för trög välfärd när människors enda anledning till att ha försörjningsstöd är att de väntar på a-kassa, sjukförsäkring och kanske föräldrapenning.

• Vi har en utstötande välfärd, långt ifrån den generella, när människor som är sjuka med läkarintyg inte får sjukpenning eller när arbetslösa inte får a-kassa.

Med sådana ord och inga visor kan man förstå att regeringens tre småpartier med både ånger och ångest har börjat tala om att a-kassan måste förbättras – både TCO och Saco företräder ju rätt väsentliga väljargrupper.

Men Moderaterna vägrar.

Och det kan man på sitt sätt förstå. Ty skulle Moderaterna ändra sig så innebär det ett grundskott mot vad partiet har sagt och gjort under drygt sju år i regeringsställning.

Upprepade gånger har Fredrik Reinfeldt hävdat att höjd ersättning i a-kassan innebär att man felaktigt gynnar de som inte arbetar.

Hans parti har, med bistånd av just FP, KD och C, gjort praktisk politik av den något underliga idén att det uppstår nya jobb om man håller låg ersättning för sjuka och arbetslösa samtidigt som skatterna kraftigt sänks på förvärvsinkomster.

Men sedan dennapolitik sjösattes har inte bara arbetslösheten rakat i höjden utan också kommunernas socialbidragskostnader. Det är knappast uttryck för någon arbetslinje utan snarare en socialbidragslinje.

Någonting att tänka på nästa gång Fredrik Reinfeldt talar om att valet i höst handlar om jobb eller bidrag.