Beslut med ångervecka?

Magdalena Andersson. Nya ekonomisk-politiska talesmannen bör klargöra om Förtroenderådets beslut om målen för den ekonomiska politiken ligger fast eller inte.
Magdalena Andersson. Nya ekonomisk-politiska talesmannen bör klargöra om Förtroenderådets beslut om målen för den ekonomiska politiken ligger fast eller inte.
Foto:

Exempelvis fick Mona Sahlin rättmätig kritik för att hon inte brukade allvar av det kristallklara kongressbeslutet från år 2009 om att de två undantagen vid uppsägningar enligt lagen om anställningsskydd skulle avskaffas.

Håkan Juholt fick välförtjänt på skallen för att han inte följde kongressbeslutet från samma år om att en förmögenhetsskatt skulle införas och att avdraget för hushållsnära tjänster skulle avskaffas.

Självfallet är det så att när partiledningar väljer att inte följa demokratiskt fattade beslut så devalverar det kongressernas betydelse. De riskerar då att reduceras till halleluja-liknande konvent utan större betydelse än att välja partiföreträdare och i övrigt göra sig väl i televisionen.

 

 

Frågan är nuom samma sak håller på att hända med de socialdemokratiska förtroenderåden. Mellan kongresserna är dessa råd nämligen partiets högsta beslutande organ med valda ombud från hela landet.

Så sent som i höstas samlades förtroenderådet i Stockholm.

Där fattades beslut om något som låter så teknokratiskt som införandet av ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Nya mål för den ekonomiska politiken skulle ställas upp, bland annat rörande antalet arbetade timmar, arbetslöshet och sysselsättning.

Där fattades också beslut om att partiet ska se över möjligheten att utarbeta mål för de statliga investeringarna. Vid sidan om de mål som i övrigt finns för den ekonomiska politiken, om exempelvis överskott mm, ska mål ställas upp för att se till att sådant som vägar och järnvägar får tillräckligt med resurser.

 

 

Omkring dessa målhar stora förhoppningar knutits. Förtroenderådet var nämligen överens i sitt beslut. I stort sett har inte ett kritiskt ord fällts, snarare har beslutet beskrivits som offensivt.

Tidningen Aftonbladet skrev exempelvis på ledarplats att det hela var ”intressant och konstruktivt” och att partiet inte varit direkt bortskämt med sådant.

Med skarpa mål tvingar man nämligen fram aktiva beslut för att nå dit man vill komma. Så var det med målet om högst fyra procent arbetslöshet som Göran Persson sjösatte år 1996 – och uppnådde år 2000.

För Socialdemokratin är och förblir kampen för arbete åt alla viktigast och vägen dit för att klara Sveriges framtida konkurrenskraft går bland annat via en infrastruktur som är effektiv.

Målen som sådana är alltså i linje med vad som brukar kunna beskrivas som traditionell socialdemokratisk politik.

 

 

Nye ekonomisk-politiske taleskvinnanMagdalena Andersson (S) förhöll sig emellertid lite sval till dessa nya ambitioner när partiet härom dagen arrangerande ett seminarium.

Enligt media konstaterade hon att det finns både möjligheter och problem med nya mål, men att det ”i närtid” inte är aktuellt att införa några nya. ”Det är viktigt att inte ha för många mål och man måste kunna följa målen”, och betonade att ”ordning och reda” i de offentliga finanserna går före allt annat.

Det var inget direkt avvisande av Förtroenderådets beslut. Men det var heller inget kärleksfullt omfamnande. Snarare skulle någon kunna tolka det som ett diskret nedprioriterande.

För sin egen och partiets skull vore det därför lämpligt om den nya S-partiledningen deklarerade om man avser att följa Förtroenderådets beslut från i slutet på förra året eller inte.

Självfallet handlar det om partidemokrati.

Men det handlar också om hur en politik för sysselsättning – och i förlängningen också välfärd – ska formuleras och bli tydlig inför medborgarna.