Det farliga arbetslivet

Artikeln publicerades

Den högsta olycksfallsfrekvensen har bemanningsbranschen, det vill säga företag som hyr ut arbetskraft för kortare eller längre tid till andra företag. För arbetsmarknaden som helhet är antalet arbetsolyckor som kräver sjukskrivning sex per 1 000 sysselsatta.

Siffran för bemanningsbranschen är dubbelt så hög, tolv fall per 1 000 anställda.

Siffrorna finns ien färsk rapport från Arbetsmiljöverket.

Och rapporten menar att det finns några huvudförklaringar till det: De inhyrda får ofta otillräcklig introduktion i arbetet och de uppgifter som ska utföras, de inhyrda sätts ofta på de tyngsta jobben, och många av dem är unga och har inte egna erfarenheter och kunskaper om arbetsrisker att falla tillbaka på.

Andelen ungdomar är hög i bemanningsbranschen, något som i sin tur speglar det faktum att unga rör sig i de osäkrare delarna av arbetsmarknaden – både vad gäller anställningsvillkor och, uppenbart, arbetsmiljöer.

En annan bransch med hög andel unga anställda är restaurangbranschen. Också den är olycksfalldrabbad – mellan 2008 och 2012 ökade antalet anmälda arbetsplatsolyckor med 34 procent.

Och Arbetsmiljöverket misstänker att många skador inte anmäls och att verkligheten är ännu mörkare.

Stress, högt arbetstempo och brister i vardagligt säkerhetstänkande pekas ut som viktiga förklaringar.

Det här handlar alltså om olycksfall, som ger fysiska skador. Arbetslivet kan som bekant leda till andra typer av hälsoproblem, som belastningsskador och stressrelaterade sjukdomar. De stressrelaterade sjukdomarna ökar också nu, och med det sjukskrivningstalen.

Inte minst vanliga är de inom vården och omsorgen. Misstanken ligger nära till hands att det hänger ihop med de ständigt alltmer pressade arbetsvillkoren, som i sin tur hänger ihop med de ständiga kraven att pressa ner kostnaderna.

Och – kan man som så ofta annars konstatera – ingenting av det här gör man något åt genom att sänka ersättningarna i sjukförsäkringen.

Alla sjukskrivningar berorinte på brister i arbetslivet, men väldigt många gör det. Ska man på allvar kunna minska sjukskrivningstalen är det alltså de bristerna man ska angripa.

Då framstår det inte som särskilt begåvat att, som regeringen gör, skära ner anslagen till Arbetsmiljöverket och kraftigt minska anslagen till företagshälsovården.

Inte heller är det så klokt att dra bort resurser ur sjukvård och äldreomsorg för att med skapa utrymme för sänkningar av inkomstskatten.

 

 

Anne-Marie Lindgren

Ledarskribent