Det finns slavar också i Sverige

Artikeln publicerades

Vad har det med Sverige att göra? Jo, vi kan naturligtvis inte acceptera detta förhållande oavsett var det finns, men vi har också problemet i vårt eget land. Enligt deras definition  så har vi 1 300 personer  i Sverige som lever under slavförhållanden.
Jag har under ett par år nu motionerat om ett förhållande som vi lever med på svensk arbetsmarknad.
Den situation som råder faller, enligt min mening, inom ramen för ovanstående tolkning av slaveri och som sker med alliansregeringens goda minne då de inte vill ta tag i problemet.
Det gäller arbetstillstånd för immigranter till Sverige. Många vill komma  till oss för att arbeta.
När de gör det så innebär det stora risker för dem. En viss del av risken kommer alltid att ligga på arbetstagaren.
Det är den personen som lämnar hemlandet för det okända – lämnar familj, vänner, bostad, säljer ägodelar, lånar pengar till resa och kanske lämnar en redan existerande anställning. Allt för att skapa en bättre situation för sig och sina anhöriga.
Men i dag ligger en alltför stor del av risken på arbetstagaren. Han eller hon har nämligen inget bindande anställningskontrakt i Sverige.
I dag ligger ett arbetserbjudande från arbetsgivaren till grund för arbetstillståndet. Det är ett erbjudande och inget annat. När arbetskraften väl är på plats i Sverige kan arbetsgivaren efter eget godtycke tvinga fram en ändring av arbetsvillkoren.
Eftersom arbetstillståndet och rätten för arbetstagaren att vistas i landet baseras på anställningen så hamnar arbetstagaren helt och hållet i arbets­givarens händer.
Han eller hon har då att välja på att acceptera de nya sämre villkoren eller att hitta en ny anställning  inom tre månader; annars åker personen ut ur Sverige.
Detta förhållande har alliansregeringen tidigare sagt sig inte vilja ändra på och min motion har avslagits.
Nu har den borgerliga regeringen tillsammans med (MP) sagt att de kan ändra till fyra månader. Detta är inte en lösning på problemet.
Vi måste få till stånd en lagstiftning om att det ska finnas ett juridiskt bindande avtal mellan arbets­givare och arbetstagare.
Detta för att inga slavliknande arbetsförhållanden på den svenska arbetsmarknaden ska kunna uppstå.

 

Krister Örnfjäder (S)
Kolumnisten är riksdagsledamot från Västervik