En oundviklig skattehöjning

Artikeln publicerades

Genom uppbromsade skatteinkomster – till följd av mörkret på arbetsmarknaden – och uteblivna statsbidragshöjningar – ett resultat av att skattesänkningar har gått före – går landstinget mot kärvare ekonomiska tider. Ovanpå denna redan besvärliga situation drabbas landstinget unikt hårt av det nya skatteutjämningssystemet, som dränerar kassan på ytterligare 110 miljoner kronor redan år 2014.

Tillsammans leder detta till att landstingets överskott förvandlas till ett stort underskott.

Det svarta hålet uppkommer alltså inte därför att kostnaderna galopperar, utan för att intäkterna sviktar. Och detta inkomstbortfall är, som konstaterat, till mycket stor del kopplat till regeringens politik.

För att slippastora nedskärningar i vården de kommande åren tvingades därför den rödgröna landstingsledningen under gårdagen att meddela att skatten höjs med 50 öre per intjänad hundralapp.

Det är självfallet inget roligt besked. Men det förefaller nödvändigt, ja rent av oundvikligt, för att landstinget ska slippa genomföra stora nedskärningar och säga upp åtskilliga välfärdsarbetare.

Skattehöjningen bedöms innebära att man kan fullfölja planerade investeringar, trygga sjukvården samt hålla tillbaka redan höga patientavgifter.

Kalmar län är här inte unikt. I flera landsting – också borgerligt styrda – planerar man för, eller har redan genomfört, skattehöjningar.

Vad vi ser är alltså ett land som på riksnivån sänker skatten; mest för de som redan tjänar bäst och ingenting för de som lever på pension, a-kassa eller sjukersättning.

Men också många kommuner och landsting som nu tvingas välja mellan att skära ner på välfärdens kvalitet eller höja skatten för alla. För en socialdemokrat är det valet egentligen inte svårt. Vart den borgerliga oppositionen i landstinget till sist hamnar återstår att se.

Visserligen hör manhur alliansen knorrar om och krumbuktar sig kring skattehöjningen. Det tillhör spelets regler och man kan inte säga någonting annat än att oppositionen gör sitt jobb.

Dock kan man förmoda att landstingsalliansen med Christer Jonsson (C) i spetsen, efter att den sagt vad som ankommer på den att säga, till sist kommer att acceptera skattehöjningen.

Det skulle överraska om Jonsson och hans vapendragare vågar gå fram i valrörelsen med stora nedskärningar i landstingets vård och omsorg.