EUUPPHOVSRÄTT: JA TILL NYA REGLER

Artikeln publicerades

De nya upphovsrättsreglerna har nu godkänts med 19 röster mot 6 och 3 nedlagda. Procentmässigt representerar ja-länderna drygt 70 procent av EU:s befolkning.

De sex nej-länderna i omröstningen var Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Sverige och Finland. Belgien, Estland och Slovenien lade ner sina röster.