Familjecenter populärt

På mötet i Algutsrum tog stolarna slut och fler fick hämtas i garderoben. Frågan om familjecentraler i Borgholms och Mörbylånga kommun har diskuterats under flera år. Ökraft, som vill få fart på frågan enligt Kjell E Johansson, bjöd in till mötet.

Lena Berkeskär, chef på individ och familjeomsorgen i Oskarshamns kommun och Gullis Hast, barnmorska, började mötet med att berätta om Familjecenter i Oskarshamn. Det startades upp år för tio år sedan och riktar sig till föräldrar och barn, fram tills det att barnet fyller sju år.

Allt under samma tak

- Mödravård- och barnavårdscentralen, öppna förskolan, psykolog och den sociala verksamheten finns på samma våning, i samma byggnad, säger Lena Berkeskär.

Hon och Gullis Hast talade om hur de byggde upp verksamheten, vilka svårigheter de mötte på vägen, vilka farhågor som blev besannade och vad som blev bra. Allt för att ge de båda kommunerna på Öland en inblick i vad som väntade.

- Samverkan mellan de olika verksamheterna tar tid. Personalen behöver extra tid avsatt för det, säger Lena Berkeskär.

Sammanlagt arbetar 30 personer på centret.

Den största vinsten med familjecentrat är att familjerna erbjuds en heltäckande service, i en och samma byggnad.

- Personalen vet vad de andra verksamheterna kan erbjuda och kan följa med familjen dit, säger Lena Berkeskär.

- Den öppna förskolan är hjärtat i familjecentret och det är där vi kan göra riktade insatser, säger Gullis Hast.

Exempelvis märkte de att det var många mammor med invandrarbakgrund och då ordnades särskilda träffar för dem. De har även grupper för bland annat tvillingföräldrar, ensamstående mammor, pappor med umgängesrätt och föräldrar med för tidigt födda barn.

- Ett familjecenter är en otroligt förebyggande verksamhet om det fungerar, säger Lena Berkeskär.

Det som är besvärligt är tidsbristen.

- Att veta att man har verktygen men att inte tiden finns, säger Gullis Hast.

- De tre byggstenarna som behövs är respekt för varandra, både för yrkeskompetensen och som människa, tillit och ödmjukhet. Finns det kan man komma hur långt som helst, säger Lena Berkeskär.