Fem frågor där Löfven inte får misslyckas

Artikeln publicerades

En särskild oro finns på den gröna kanten om att detta parti skall överge hjärtefrågor för att få sitta i en regering. I veckan har bland annat Per Gahrton (MP) gjort klart att hans parti inte får svika ambitionerna att börja avveckla kärnkraften.

Samma oro har inte ventilerats inom socialdemokratin. Förmodligen beror det på att det partiet har en historisk vana vid kompromissandets svåra konst samt att partiet i lägen som detta är vant vid att ge sina ledare förtroenden.

Dock skadar det inte att påminna om fem frågor där Stefan Löfven och Magdalena Andersson inte får misslyckas i de nu pågående förhandlingarna.

För det förstamåste en ny regering lägga fram ett rejält sysselsättningspaket. Det handlar om 90-dagarsgarantin för unga, om stora infrastrukturinvesteringar, om bostadsbyggande, om arbetsmarknadspolitik.

Vi hyser inga illusioner om att den nya regeringen skulle överge det förtorkade överskottsmålet till förmån för ett balansmål och därmed ge sysselsättningspolitiken större muskler. Men någonting rejält måste en ny regering nu få flygfärdigt.

För det andra krävs att en ny regering presenterar förbättringar av de sociala försäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen måste ovillkorligen förbättras genom att taket höjs och alliansens försämringar av sjukförsäkringen rättas till. På detta område finns inget utrymme för Socialdemokraterna att åstadkomma någon halvmesyr.

För det tredje förutsätts att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör verklighet av löftena att satsa rejäla resurser på den gemensamma välfärden. Vi talar om åtskilliga miljarder till bland annat mindre skolklasser och fler anställda i vård och omsorg.

För det fjärde behöver det tas rejäla steg på vägen mot att avveckla den så kallade pensionärsskatten. Det handlar om både rättvisa och trovärdighet.

För det femte krävs att en ny regering signalerar en kursändring avseende den växande ojämlikheten.

Här handlar det om både ord och handling - minskad barnfattigdom genom bland annat höjda barnbidrag; minskade inkomstskillnader genom mer omfördelande skatter; förbättrad och mer jämlik välfärd genom att vinstintressena i privata välfärdsbolag jagas på porten; aktiva insatser för att hela landet ska leva.

Självfallet finns detmer som utlovats. Och för en progressivt inriktad socialdemokrati finns det väsentligt mer som behöver göras.

Ambitionerna måste vara höga.

Men detta är fem politikområden där Stefan Löfven i de nu pågående förhandlingarna inte får vika ner sig gentemot Miljöpartiet.

Det är också fem frågor där det borde finnas möjlighet att samla ett bredare stöd i riksdagen än vad de två regeringspartierna representerar.