Fortsatt stor syfilisökning i Sverige och Europa

Medicin Artikeln publicerades
Minskat kondomanvändande tros vara en orsak till att antalet fall av den allvarliga könssjukdomen syfilis ökar.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Minskat kondomanvändande tros vara en orsak till att antalet fall av den allvarliga könssjukdomen syfilis ökar.

Antalet fall av den allvarliga sjukdomen syfilis fortsätter öka i en oroande takt i Europa. Sverige är ett av länderna där ökningen går snabbast.

Mer oskyddat sex och ett större risktagande bland homosexuella män tros ligga bakom.

I Sverige pekar kurvan över nya fall av syfilis, en sjukdom som på åttiotalet var nästan utrotad, skarpt uppåt. Jämfört med år 2010 rapporterades 2018 fler än dubbelt så många fall, 476 stycken, av den sexuellt överförbara sjukdomen till myndigheterna.

Nästan nio av tio av fallen stod män för och flest smittade män fanns i åldersgruppen mellan 25 och 45 år.

"Väldigt oroande"

Den svenska utvecklingen klickar i en större europeisk trend, visar en ny rapport från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC). I Europa har antalet syfilisfall ökat med 70 procent mellan 2010 och 2017.

Mer oskyddat sex tros ligga bakom, säger Andrew Amato, ansvarig för ECDC:s program för syfilisprevention, till TT. Sverige är ett av de länder där ökningen går som snabbast.

– Det är väldigt oroande. Kondomer är helt enkelt inte trendigt längre, säger han.

I EU bekymras ländernas myndigheter nu över hur man ska få stopp på den långsamma men stadiga ökningen.

– I USA till exempel är trenden liknande – men redan värre – för där smittas kvinnor och barn i större utsträckning än här, säger Amato.

Både kvinnor och män kan bära på syfilis utan att veta om det och kvinnor kan smitta sina ofödda barn med sjukdomen, som kan få mycket allvarliga konsekvenser hos barnet.

Låg kännedom

Både i Europa och i Sverige står gruppen homosexuella män för lejonparten av de nya fallen av syfilis. I Sverige år 2018 var 345 av 476 fall där män smittats i sexuellt umgänge med andra män. Enligt Andrew Amato beror det sannolikt på att gruppen inte är lika noggrann med kondom sedan risken att smittas med HIV minskat avsevärt.

Samtidigt påpekar han att man inte får fokusera alltför mycket på gruppen homosexuella män.

– Vi ser nu en ökning bland heterosexuella män och kvinnor, säger han.

Syfilis kan behandlas med antibiotika, men problemet är att medvetenheten om sjukdomen är låg, både bland vanliga människor och bland läkare - framför allt unga.

– Den är lätt att missa, speciellt hos kvinnor som får infektionen inne i slidan. Missar man syfilis kan den bli kronisk, säger Amato, som förespråkar att smittskyddsmyndigheter investerar i förebyggande verksamhet och screening av personer som drabbas ofta av mindre allvarliga könssjukdomar och som har många olika sexpartners.

Fakta

Fakta: Syfilis

Syfilis är en bakteriesjukdom som utvecklas i tre stadier och kan i det senare orsaka livshotande skador genom att angripa hjärtat, hjärnan och nervsystemet. Sjukdomsförloppet är dock långsamt och syfilis kan behandlas med antibiotika.

Syfilis har varit känd sedan 1500-talet och det finns teorier att sjukdomen kom till Europa med de första Amerikafararna.

I Sverige rapporterades 2018 476 fall av syfilis, en ökning med 22 procent jämfört med 2017. Män stod för 88 procent av de rapporterade fallen. Jämfört med 2017 ökade syfilisfallen bland män med 16 procent och fördubblades bland kvinnor.

82 procent av männen hade smittats genom sexuella kontakter med andra män, något mindre andel jämfört med 2017. Cirka tolv procent av männen rapporterades fått infektionen genom heterosexuella kontakter.

Tre barn i Sverige föddes med syfilis under 2018.

2010 rapporterades 199 fall av syfilis i Sverige och sedan dess har ökningen fortsatt.

Sammanlagt 260 000 fall av syfilis rapporterades från 30 europeiska länder mellan 2010 och 2017.

Källa: Folkhälsomyndigheten, ECDC.

Visa mer...