Har Reinfeldt blivit en belastning?

Artikeln publicerades

Visserligen ligger Fredrik Reinfeldt högst i förtroende av samtliga partiledare, om än bara med mycket knapp marginal. Säkert är det så att själva ämbetet – statsministerposten – i sig håller honom högre än han annars skulle vara.

Men förtroendet för Reinfeldt har det senaste året rasat med hela åtta procentenheter.

Ännu allvarligare för moderatledaren är att han nu har en så kallad negativ förtroendebalans. Andelen väljare som inte har förtroende för honom överstiger de som har det.

Det skulle kunna betyda att den surmulne Reinfeldt håller på att bli lite av ett sänke för sitt parti och därmed också för alliansregeringen, eftersom han ju både är ledare för det största regeringspartiet samt regeringschef.

Utvecklingen för StefanLöfven (S) har däremot under det senaste året varit den rakt motsatta.

Han har ökat med fem procentenheter i förtroende samtidigt som förtroendebalansen har blivit positiv.

Säkert speglar det, till viss del, alliansregeringens tillkortakommanden och huvudmotståndaren Reinfeldts förtroenderas.

Men troligen reflekterar det också att det är lugn i och omkring det stora oppositionspartiet. Av allt fler upplevs nog Stefan Löfven som en sympatisk, trovärdig och ärlig person.

För flera andra av partiledarna är mätningens resultat rena mardrömmen. Exempelvis tappar samtliga allianspartiledare i förtroende.

För Centerpartiets Annie Lööf är läget nattsvart. Med bred marginal är hon nu passerad av Jonas Sjöstedt (V) och har vid sidan om Jimmie Åkesson (SD) lägst förtroende i väljarkåren.

Det är till och med så att Sjöstedt – som gör den största framryckningen av alla med hela nio procentenheter – nu klår både Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD).

Man kan förmoda att V-profilen rörande de privata vinstuttagen i den skattefinansierade välfärden har påverkat positivt.

Samtidigt präglar den fortsatt höga arbetslösheten, de fallande skolresultaten och bristerna i vård och omsorg allianspartiledarnas sjunkande förtroende.

Självfallet är inteenskilda partiföreträdares förtroendesiffror valresultat.

Men tillsammans med andra opinionssiffror för både partier och kring hur väljarna ser på utvecklingen i Sverige samt hur partierna hanterar olika sakfrågorna, säger de åtminstone något om läget.

Och därmed, möjligen, om hur det kan komma att gå i valet i september.