Nyheter

Havsvatten gav normalskörd – trots torkan

Kalmar län Artikeln publicerades

Ett pågående projekt för att minska övergödningen i en badvik i Västervik har haft en positiv bieffekt. När andra har fått minskade skördar på grund av torkan har de bevattnade åkrarna haft normal avkastning.

Årets skörd har varit klen på många håll, men de som vattnat med havsvatten i Västervik har klarat sig bra.
Foto: Matilda Elfgaard
Årets skörd har varit klen på många håll, men de som vattnat med havsvatten i Västervik har klarat sig bra.

Projektet har gått ut på att hitta sätt att återanvända näringsämnen från hav till land. Så sent som i början av juli i år beviljade Havs- och vattenmyndigheten 1,36 miljoner kronor till en fördjupad uppföljning.

– Vi är otroligt glada för den här satsningen, Vi har under många år jobbat med åtgärder i och runt Gamlebyviken för att minska övergödningen i Östersjön, sa projektledare och kommunagronom Dennis Wiström från Västerviks kommun, då i ett pressmeddelande.

Det är vid Dynestadsviken som det näringsrika bottenvattnet pumpas upp för att bevattna åkermark. Förhoppningen var att både lantbruket, naturen och de som nyttjar viken till bad skulle tjäna på det hela, när kväve och fosfor göder jordbruksgrödor istället för vikens alger.

Efter den torra sommaren har det visat sig att projektet fått ytterligare en positiv effekt. När många lantbrukare fått dåliga skördar har den Västerviksbonde som vattnat sina fält fått lika bra skördar som vanligt.

– Det blev en normalskörd, egentligen mer än normalskörd, på fälten vi bevattnade. Hade vi inte bevattnat hade vi haft 50 procent bortfall ungefär, säger Dennis Wiström nu till Vetenskapsradion.

Ytan som bevattnats är cirka 50 hektar och lantbrukaren i fråga heter Mattias Jonsson och intervjuas i Sveriges radios miljöprogram Klotet:

– Det är en begränsad del, men slår det väl ut blir det en betydligt större areal som ska bevattnas i framtiden, säger han.

– Hade vi inte vattnat hade det i stort sett inte blivit någonting. Grödorna finns tack vare saltvattnet.

Vattnet som kommer från viken är bräckt, men går ändå att använda utan att, som det verkar, ge några skador. Det menar SLU-forskaren Ingrid Wesström, som undersöker konsekvenserna av bevattningen.

– Det har gått bra. Vi kör inte full bevattning utan vi har vattnat två till tre gånger per säsong. Vad vi har sett så här långt har varken växter eller jordar tagit skada, säger hon till Vetenskapsradion.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Västerviks kommun. År 2017 fick kommunen miljöpriset Sjöstjärnan just på grund av arbetet med att pumpa upp näringsrikt vatten och lägga som gödning på åkrar.

Målet är att mängden kväve och fosfor som återförs i kretsloppet ska öka till 450 kilo kväve och 50 kilo fosfor per år från Dynestadviken.

 

Lyssna på Klotets inslag:

 

Lyssna på Vetenskapsradions inslag: