HD avgör "drömmarnas" framtid i USA

USA Artikeln publicerades
USA:s president Donald Trump.
Foto: Seth Wenig/AP/TT
USA:s president Donald Trump.

Närmare 650 000 unga papperslösas öde står på spel när Högsta domstolen i USA nu inleder förhandlingar om migrantprogrammet Daca.

De nio HD-domarna ska avgöra om president Donald Trump har rätt att riva upp Daca.

Starka vittnesmål är att vänta när de nio HD-domarna ska höra båda sidor och avgöra om Donald Trump hade lagen på sin sida när han försökte sätta stopp för Daca 2017.

Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) infördes av den dåvarande demokratiske presidenten Barack Obama 2012 genom en presidentorder. Den rör unga så kallade "drömmare" – personer som kommit till USA på olaglig väg som barn.

Programmet skyddar dem från utvisning och ger dem en möjlighet att arbeta och vistas lagligt i landet två år i taget, under förutsättning att de sköter sig och inte ägnar sig åt kriminalitet. Detta delvis med motivationen att barn inte kan hållas ansvariga för sina föräldrars handlingar, att "drömmarna" inte kan rå för att de tagits till USA.

Mur i utbyte?

Donald Trump, liksom många ledande republikaner, anser att det var fel att Barack Obama fattade ett så viktigt beslut genom en presidentorder. Under valrörelsen 2016 lovade Trump att slopa Daca, till förmån för en "riktig" lagstiftning.

Presidenten fattade ett sådant beslut hösten 2017 men sade att det skulle träda i kraft först efter sex månader. Detta eftersom han sade sig vara berörd av "drömmarnas" öde och ville ge kongressen tid att ta fram ny lagstiftning.

Men det skedde inte. Och i budgetbråket mellan Trump och kongressens demokrater i vintras – det som orsakades av att Trump krävde motsvarande 50 miljarder kronor till en gränsmur och som ledde till en utdragen nedstängning av delar av statsapparaten – försökte Trump använda Daca i förhandlingarna. Presidenten erbjöd ett treårigt skydd för "drömmarna" i utbyte för murpengar, något Demokraterna inte nappade på.

Stoppades av domstolar

Trumps upprivande av Daca 2017 överklagades omedelbart och har stoppats av federala domstolar i både New York och Kalifornien. Men det faktum att Högsta domstolen tar upp fallet antyder att domarna där kan vara av en annan åsikt, skriver tidningen USA Today.

I nuläget diskuteras främst tre möjliga utfall i amerikanska medier: Antingen upprätthålls programmet och skyddet för de unga migranterna. Eller så säger HD att Trump har rätt att riva upp Daca genom en presidentorder (men då är det också enkelt för en framtida president att återskapa det med ett sådant beslut). Eller så ogiltigförklarar HD hela Daca – och bollar tillbaka frågan till kongressen, som då får än större press på sig att lagstifta om de unga migranterna.

Beslutet väntas först i vår, mitt under vad som sannolikt blir en het primärvalssäsong inför presidentvalet i november 2020.

Fakta

Fakta: Högsta domstolen i USA

Högsta domstolen har sitt säte i USA:s huvudstad Washington DC. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande (kongressen) makten. I praktiken avgör domstolen huruvida lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag som skrevs 1787 och ratificerades 1788 samt dess 27 tillägg. Bland tilläggen finns den så kallade Bill of Rights (de tio första tilläggen) som ratificerades 1791.

Domstolen ska ha nio medlemmar som utses av presidenten på livstid. De kan dock pensionera sig på egen begäran samt i teorin avsättas genom riksrätt. Domarna måste godkännas av en majoritet av senatens medlemmar.

När man talar om HD:s medlemmar som konservativa eller liberala menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in. En president har genom sina nomineringar därmed chans att påverka om domstolen får liberal eller konservativ tyngd.

President Donald Trump har hittills nominerat och fått igenom två konservativa domare, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh.

Källa: supremecourt.gov

 

Visa mer...