Ingen draghjälp för alliansen

Artikeln publicerades

Bland annat konstaterar KI att Sverige fortsatt befinner sig i en utdragen lågkonjunktur – bland annat beroende på en svag utveckling i vår omvärld – samt att det tar lång tid innan vi är uppe på fast mark igen.

Man reviderar ner tidigare bedömningar av den ekonomiska tillväxten. Industriproduktionen fortsätter falla även i år.

Vad som händeri omvärlden kan självfallet ingen svensk regering lastar för.

Men någon tillräckligt stark draghjälp av den inhemska efterfrågan får inte konjunkturen. KI visar att hushållens reala inkomster ökar mer än vad deras konsumtion.

Det betyder att det höga hushållssparandet består.

Hushållen – framför allt de som har jobb och goda inkomster – har fått stora förstärkningar i plånböckerna.

Men många vågar inte använda sina pengar, utan sparar dem istället.

Oron för att inte klara sig vid arbetslöshet och sjukdom påverkar självfallet. Den vacklande sociala tryggheten hämmar alltså den ekonomiska utvecklingen.

Nästa år blirdessutom, menar KI, finanspolitiken åtstramande. De disponibla inkomsterna utvecklas svagare.

Ännu har varken regering eller opposition visat hur de tänkt sig klara både välfärden, arbetslösheten och överskottsmålet utan att påtagligt höja skatterna.

Det är inte svårbegripligt att det redan bland ledande ekonomer diskuteras sänkningar av Riksbankens redan mycket låga krisränta.

KI visade dessutomatt den redan höga arbetslösheten biter sig envist fast. 2015 räknar man med en arbetslöshet på 7,6 procent.

Myndigheten varnade för att långtidsarbetslösheten av just denna anledning riskerar att stiga.

Massarbetslösheten framstår som regeringens allra största misslyckande.

Det var ju nämligen på denna fråga som Reinfeldt önskade sig bli utvärderad.

Efter åtta år är arbetslösheten högre än när han tog över makten på hösten år 2006.

Med fog kan man alltså tala om åtta förlorade år.