Ingen utvisningshotad har fått rätt mot Säpo

Brott Artikeln publicerades
Det är svårt att få rätt mot Säpo. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Det är svårt att få rätt mot Säpo. Arkivbild.

Ingen person som har pekats ut av Säkerhetspolisen som ett allvarligt säkerhetshot och utvisats har vunnit en rättsprocess mot myndigheten, enligt en genomgång av .

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) kan Säpo ansöka om att utvisa utländska medborgare som befaras begå till exempel terrorbrott. Men kritiker hävdar att lagen inte är rättssäker, rapporterar radion.

Sedan den infördes 1991 har ett 40-tal personer pekats ut av Säpo. Ingen av dem som har överklagat beslutet har fått rätt i någon instans. En försvårande omständighet är att Säpo kan använda sig av bevis som den utpekade inte får ta del av. Dessutom är beviskraven låga.

– Det är en otrolig uppförsbacke för den enskilde i de här fallen, säger Dennis Martinsson, lektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, till Ekot.

Säpo framhäver att de gör en grundlig utredning i varje fall och att myndigheten måste skydda sin verksamhet.

– Om vi bedömer att vi röjer metoder eller annat så kommer parten sannolikt inte få ta del av det, och det är med risk för att vårt arbete och förmåga att förhindra terrorverksamhet i Sverige avsevärt försvagas, säger Fredrik Hallström, enhetschef inom Säpo till radion.

Fakta

Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll

Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) säger bland annat att en utlänning får utvisas ur Sverige om det är:

1. Särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. Med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Det är Migrationsverket som beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till verket. Om Migrationsverkets beslut överklagas är det regeringen som fattar beslut om utvisning efter en förhandling i Migrationsöverdomstolen, som skriver ett utlåtande.

Utvisningen får inte genomföras om verkställighetshinder föreligger, till exempel om utlänningen riskerar att förföljas eller utsättas för tortyr eller utomrättsliga straff i sitt hemland.

Källa: Riksdagen

Visa mer...