Jämlik sjukvård – en huvudfråga

Artikeln publicerades

Den senaste tiden har för mig innehållit många debatter i riksdagen men också i olika andra fora. För min del har det oftast handlat om hälso- och sjukvårdspolitik och hur vi ser till att få en jämlik sjukvård över hela landet.

Tillgängligheten har förbättrats och vi har kortare vårdköer. Under flera år har fokus varit på att stödja kommuner och landsting i en samverkan runt de mest sjuka äldre.

Nu är en strategi framtagen av regeringen som uppmärksammar åtgärder för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Ett mycket viktigt arbete som borde ha fått fokus tidigare.

Jag noterar med glädje att socialminister Göran Hägglund är den som visar omsorg och respekt för de många patienter som lever dagligen med kroniska sjukdomsbesvär.

Det som engagerarmig mest just nu är viljan att få en jämlik hälso- och sjukvård. Vi har en bra sjukvård i Sverige. Internationellt är den i toppklass. Det finns en stor kunskap hos läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper.

Det är glädjande och tryggt. Men fortfarande tvingas vi konstatera att det finns mycket kvar att göra för att vi ska kunna säga att vi har en jämlik sjukvård.

Lite förvånande är det säkert för en bred allmänhet att det under årtionden – med olika regeringar – varit så lite fokus på detta.

För några månader sedan fick vi del av Socialstyrelsens första rapport Öppna jämförelse av jämlik vård. Detta är en beställning från Alliansregeringen och Göran Hägglund för att utveckla och trygga hälso- och sjukvården.

På många håll finns fortfarande oacceptabla väntetider och skillnader i behandling mellan olika landsting. Nationella cancerstrategin är ett led i att höja kvaliteten och öka jämlikheten.

Men för attuppnå en mer jämlik och rättvis sjukvård tror jag det behövs en tydligare samverkan i större regioner och kanske i vissa delar ett direkt statligt ansvar.

Det senare är vi kristdemokrater fortfarande ganska ensamma om att lyfta fram. Och bland partiledarna är det Göran Hägglund (KD) som utifrån sina erfarenheter som socialminister tydligast lyfter frågan om statligt ansvar.

Vi kristdemokrater ser jämlik hälso- och sjukvård som nästa mandatperiods stora utmaning.

Detta bekräftades på nytt när 1 300 kristdemokrater var samlade i Göteborg i helgen. Jag är övertygad om att det finns ett brett stöd hos allmänheten för denna prioritering.

 

 

Anders Andersson (KD)

Kolumnisten är riksdagsledamot från Järnforsen