Klarar Löfven jämlikheten?

Artikeln publicerades

Tankesmedjan Katalys har med hjälp av Statistiska Centralbyrån noggrant gått igenom regeringens politik.

Den halva av befolkningen som tjänar bäst har under regeringens tid vid makten ökat sina disponibla inkomster nästan fyra gånger mer än den halva av befolkningen som tjänar minst.

Spetsar man till det ännu mer så kan konstateras att den tiondel av befolkningen med högst inkomst har fått mer än en fjärdedel av den totala inkomstökningen, medan den tiondel som tjänar minst har fått dela på en ynklig procent.

Förklaringen är att de största skattesänkningarna har riktats mot samhällets bäst ställda och de största nedskärningarna mot de sämst ställda.

Vad vi harär alltså en politik som ökat de ekonomiska skillnaderna i samhället – mellan hög- och låginkomsttagare; mellan löntagare och pensionärer, mellan friska och sjuka; mellan män och kvinnor.

Självfallet är det medvetet.

Ökade skillnader är nämligen den bärande delen i regeringens perverterade arbetslinje. Det har visserligen inte lett till att sysselsättningsgraden påtagligt påverkats. Däremot har arbetslösheten stigit dramatiskt.

Inte heller har tillväxten tagit fart. Var och en som tittar på resurserna till vård, skola och omsorg kan konstatera att de brister.

Så, hur kommerdet att skilja sig med en socialdemokratisk regering?

Jo, en del. Framför allt kommer höjd ersättning vid arbetslöshet och sjukdom att betyda åtskilligt. Den föreslagna sänkningen av pensionärsskatten är lovvärd, men för liten. Höjningen av barn- och studiebidragen är alldeles för blygsam.

Sysselsättningspolitiken är däremot med hänsyn tagen till behovet ännu inte tillräckligt kraftfull, framför allt eftersom partiet håller fast vid överskottsmålet.

Partiet har dessutom avvisat alla krav på att införa en ny förmögenhetsskatt eller en annan fastighetsskatt.

Partiet har accepterat lejonparten av regeringens inkomstskattesänkningar, liksom den sänkta bolagsskatten.

Det finns alltsåmycket kvar för S att jobba på vad gäller inkomst- och förmögenhetsfördelningen. Den eländiga högerpolitiken förtjänar ett starkt alternativ. Fördelningspolitik kan inte enbart bedrivas på budgetens utgiftssida.

Man får därför hoppas att Stefan Löfvens hoppingivande tal om jämlikhet i valrörelsen avspeglas i kraftfulla förslag i det valmanifest som presenteras inom kort.