Kristerssons förolämpning

Artikeln publicerades

Det var säkert ingen nyhet för dem som sitter i Pensionsgruppen, att pensionerna blivit så urholkade sedan man bestämde sig för att skrota ATP och bromsen skrivit ner pensionerna tre gånger på fem år. 

Men det är ju detta eviga myglande med fakta och undanträngande av verkligheten som präglat hela hanteringen av pensionsfrågan. 

Ministern hadeinget annat att komma med än att han rådde kvinnorna att jobba vitt och arbeta mer, vilket var en ren förolämpning mot kvinnor som tvingats till deltidsanställningar, därför att våra politiker håller på och trixar med schemakonstruktioner för att suga ut allt de kan av medborgarnas arbetskraft. 

Det är ingen tillfällighet att kvinnor i vården och omsorgen har de högsta sjukskrivningarna och att den psykiska ohälsan ökar snabbare än något annat. 

Ska nu kvinnor på tröskeln till -pensionen också börja oroa sig för att kunna klara sig, så är det ett under-betyg för landet. Sedan kan ju den där Göran Hägglund (KD) stå och mässa om värdighetsgarantier hit och dit.

 

Det är klartatt man inte behöver stå handfallen och påstå att man inte kan göra något. Man kan till exempel – om man nu inte vill eller har kraften att ändra i själva -pensionssystemet – höja grund-avdraget i deklarationen, så att de som har det fattigast inte behöver betala så mycket skatt. 

Man kan helt enkelt anpassa skatten för äldre till samma nivå som för löntagarna. Och man kan i avvecklingen av pensionärsskatten börja med de som har de lägsta inkomsterna. 

Det är väl ingenvits att dessa lågpensionärer ska betala skatt för att sedan ställa sig i kön till socialkontoret för att kunna betala sina räkningar. Den rundgången kan vi vara utan.  

För dessa lågpensionärer med 11 500 kronor i månaden före skatt borde skatten vara längre än i dag. Det krävs bara ett enklare riksdagsbeslut för att justera skatteskalorna. 

I många länder betalar pensionärer mindre skatt än löntagarna. Men i Sverige är det tvärtom. Det är helfnoskigt.

 

 

Jan G Andersson

Ledarskribent