Nyheter

Länsstyrelsen överväger eldningsförbud på valborg

Kalmar län Artikeln publicerades
I dagsläget är ett eldningsförbud på valborg inte aktuellt.
Foto: Ulrika Bergström
I dagsläget är ett eldningsförbud på valborg inte aktuellt.

Länsstyrelsen i Kalmar län har fört diskussioner med räddningstjänsten om ett eventuellt eldningsförbud på valborg, om torkan håller i sig de kommande dagarna.

– Som det ser ut nu har räddningstjänsten dock beslutat att inte införa ett förbud. Men läget kan förändras, säger länsstyrelsens beredskapshandläggare Erik Richardsen.

Till följd av fjolårets rekordvärde sköt brandrisken i höjden runt om i landet. I syfte att minska risken för bränder i skog och mark införde somliga kommuner följaktligen ett totalt eldningsförbud, vilket även omfattade förbud mot grillning på egen tomt.

TT rapporterar nu att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort bedömningen att förbuden på sina håll gick längre än vad som är tillåtet i förhållande till rådande lagstiftning. I synnerhet pekar MSB på att förbuden mot grillning på egen tomt som ett exempel på en alltför långtgående restriktion. Mot bakgrund av detta ska nu MSB förtydliga de regler och riktlinjer som kommuner och länsstyrelser ska rätta sig efter i frågan.

I Kalmar län har det än så länge inte fattat några beslut om eldningsförbud inför sommaren. Inför valborg har länsstyrelsen dock fört diskussioner med räddningstjänsten om de risker som det traditionella eldandet under dagen kan vara förknippat med.

– Räddningstjänstens bedömning just nu är att man inte ska lägga ett eldningsförbud på valborg. Men läget kan förändras beroende på hur läget är, de vill avvakta och se hur vädret förändras, säger Erik Richardsen, beredskapshandläggare på länsstyrelsen, och tillägger att riskläget är ungefär detsamma i hela läget för tillfället.

– Under vilka omständigheter kan ett eldningsförbud på valborg komma att bli aktuellt?

– Det finns väldigt många parametrar som skapar risk för bränder. Men det viktigaste att förhålla sig till är om det är fortsatt torrt väder, om nederbörden uteblir, säger Erik Richardsen.

– Om det blir aktuellt med ett eldningsförbud, när kommer i sådana fall gå ut med det?

– Det kan jag inte spekulera i just nu. Men det är ju några dagar kvar till valborg, säger Erik Richardsen.

Under torsdagen kommer länsstyrelsen och länets kommuner att ha ett gemensamt veckomöte där frågan om eldningsförbud kan komma att avgöras.

Fakta

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Det handlar om att förhindra stora bränder i skog. Förbud gäller på ett utpekat område och det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar det.

Den som utfärdar eldningsförbudet kan välja att tillåta eldning på till exempel fasta grillplatser, därför är det viktigt att kontrollera vad som gäller i den kommun man befinner sig i.

Källa: MSB

Visa mer...