Låt oss tala om regeringsfrågan

Artikeln publicerades

Problemet för alliansen är att borgerligheten ser ut att gå mot sitt sämsta val någonsin.

Att döma av de senaste mätningarna parkerar de fyra partierna tillsammans klart under 40 procent, samtidigt som nu även Folkpartiet ligger pyrt till i närheten av fyraprocentsspärren.

Efter åtta år i regeringsställning förefaller den sittande regeringsalliansen inte bara vara tömd på kraft utan också vara den mest impopulära koalitionsregering som vi haft. Det är alltså inte mycket till regeringsalternativ som Reinfeldt och hans tre kollegor försöker lansera. Regeringsfrågan är knappast någon tillgång för alliansen.

Vi skulle inte bli förvånade om Socialdemokraterna, tillsammans med antingen Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, blir större än de fyra allianspartierna.

Det betyder inte att regeringsfrågan varken är enkel eller glasklar. Ty även Socialdemokraterna – ett parti som mer än något annat har erfarenhet av att bära regeringsmakten i Sverige – verkar vara på väg att nå ett valresultat som ligger lägre än förväntat.

Man kan dessutom inte hålla för uteslutet att riksdagen efter valet består av hela nio partier; varav fyra helt och hållet saknar regeringserfarenhet.

Det är alltså upplagt för stor turbulens och dramatik veckorna efter valet. Exempelvis föreskriver den nya grundlagen att det skall hållas en obligatorisk statsministeromröstning.

Väljarna bör självfallet rösta på det parti de bäst anser speglar deras åsikter och värderingar. Men Sverige måste också regeras – och det är faktiskt väljarna som anger förutsättningarna.

Det betyder att väljarna inför det röriga läge som vi kan komma att få efter den 14 september även bör fundera över till vem man överlämnar ansvaret att ge Sverige en fungerande regering.

Ska man rösta på ett parti som på förhand har låst sig i ett regeringsalternativ och aldrig kan tänka sig ta ansvar på något annat sätt än genom blockpolitiken, eller ska man rösta på ett parti som är berett att samarbeta med andra för att ge landet en politisk ledning? Dessutom: ska man rösta på ett parti som mest ägnar sig åt lättköpt plakatpolitik och/eller som inget annat parti vill ta i ens med tång, eller ska man rösta på ett parti med erfarenhet av att i svåra lägen regera och ta ansvar?

Naturligtvis är det politikerna som bär det yttersta ansvaret att hantera väljarnas i val uttryckta vilja.

Men väljarna bör inte passivt lämna regeringsfrågan till partierna, utan i sina val också väga in olika partiers vilja och förmåga att samarbeta brett för Sveriges bästa. Vill exempelvis väljarna ha ett regeringsskifte och en socialdemokratisk statsminister, ligger det närmast till hands att rösta på just Socialdemokraterna.

Får Sverige en oklar och stökig parlamentarisk situation kan det, i värsta fall, ta en ände med förskräckelse och ett nyval bli aktuellt.