Nyheter

M, L och KD hoppar av samtal om gängvåldet

Politik Artikeln publicerades
Moderaterna hoppar av de tvärpolitiska förhandlingarna om åtgärder mot gängkriminaliteten, säger talespersonen Johan Forssell.
Foto: Lars Schröder/TT
Moderaterna hoppar av de tvärpolitiska förhandlingarna om åtgärder mot gängkriminaliteten, säger talespersonen Johan Forssell.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppar av de tvärpolitiska förhandlingarna om åtgärder mot gängkriminaliteten.

Inför fredagens möte hade regeringen med sig en lista på 30 förslag mot gängvåldet. Otillräckligt, ansåg flera partier, och mötet slutade i oenighet.

I dag tog Moderaterna beslutet att helt hoppa av samtalen.

– När det gäller vikten av en skärpt rättspolitik så står vi tyvärr väldigt långt ifrån varandra. Vi hade vår tiopunktslista. Regeringen var bara beredd att köpa tre eller fyra av de förslagen, säger Moderaternas talesperson Johan Forssell.

Han säger att M fick regeringens bud på lördagsförmiddagen men att han bland annat saknade förslag som slopad straffrabatt för 18–21-åringar, slopad mängdrabatt, visitationszoner, sänkt gräns för obligatorisk häktning samt en riktad lönesatsning på polisen.

Även Kristdemokraterna och Liberalerna hoppar av förhandlingarna.

– Vi kan konstatera att det inte finns någon grund för en bred överenskommelse, säger talespersonen Johan Pehrson till TT.

Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson (L) anländer till samtalen om hur gängvåldet ska kunna stoppas på Justitiedepartementet i Stockholm.
Foto: Jessica Gow/TT
Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson (L) anländer till samtalen om hur gängvåldet ska kunna stoppas på Justitiedepartementet i Stockholm.

I ett pressutskick utvecklar han sin syn på samtalen:

– Vi tycker det har varit bra diskussioner som tagit de här frågorna framåt. Alla parter har bidragit på ett konstruktivt sätt. Vi konstaterar att det nu finns majoritet i riksdagen för flera effektiva åtgärder för ökad trygghet och mot gängbrottsligheten.

– Vi ser positivt på att regeringen under processens gång ställt sig bakom flera av de krav som Liberalerna drivit. Det blir nu regeringens ansvar att snabbt omvandla dessa till konkreta lagförslag.

Och även om partierna inte nått fram till en formell överenskommelse, så finns det enligt Johan Pehrson goda förutsättningar för regeringen att se till att det blir verkstad.

– Från Liberalernas sida kommer vi både inom Januariavtalet och i riksdagen driva på för nödvändiga och snabba åtgärder för att återupprätta rättsstaten och stoppa gängbrottsligheten. I frågor där vi inte blir helt överens med regeringen är vi beredda att forma andra majoriteter och driva lagstiftningsinitiativ direkt i riksdagen.

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har deltagit i samtalen, som syftat till att enas om åtgärder mot gängkriminaliteten. (TT)

Fakta

Förslag i debatten

Slopad straffrabatt för 18-21 år som begår grova brott

Skärpta straff för dem som förmår/rekryterar unga att begå brott

Höj minimistraffet för övergrepp i rättssak kraftigt

Utred höjning av straff för mened/skyddande av brottsling

Skärpta straff för den som överlåter narkotika till andra

Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser

Avskaffa tvåtredjedelsfrigivning

Inför påföljden ungdomsövervakning

Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet

Fler vapenbrott ska bedömas som grova

Höjt maxstraff för synnerligen grova vapenbrott och sprängämnesbrott

Strängare straff för smuggling av vapen och explosiva varor

Öka tullens befogenheter så att försändelser med vapen/explosiva varor kan stoppas

Straffrabatt för misstänkta som medverkar i utredning om egna brott

Utred anonyma vittnen

Lättare att göra husrannsakan i IT-miljö

Automatisk kameraövervakning av fordon i gränsnära områden

Inför visitationszoner

Inför vistelseförbud

Sänk gränsen för obligatorisk häktning

Särskild lönesatsning på polisen

Renodla polisens arbetsuppgifter

Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommunerna

Satsa långsiktigt på socialtjänst och skolor i utsatta områden

Inför ett nationellt avhopparprogram

Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Avlasta polisen genom fler ordningsvakter

Källa: Partierna, Riksåklagaren, Polisen

Visa mer...