Nyheter

Nya riktlinjer för eldningsförbud på väg

Sverige Artikeln publicerades
Under förra sommaren rådde det eldningsförbud i stora delar av landet. Nya riktlinjer ska göra förbuden mer enhetliga.
Foto: Johan Nilsson/TT
Under förra sommaren rådde det eldningsförbud i stora delar av landet. Nya riktlinjer ska göra förbuden mer enhetliga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer för eldningsförbud, enligt P4 Blekinge.

Anledningen är att eldningsförbud tolkas olika i landets kommuner och län, något som blev tydligt i samband med förra årets varma och torra sommar.

– I vissa län kunde man grilla med både kol och gasol på sin tomt, medan det var förbjudet i andra län, säger Martin Petersson på länsstyrelsen i Blekinge, som deltar i MSB:s arbete, till radion.

Riktlinjerna väntas vara färdiga i slutet på maj och enligt Martin Petersson så kan de innebära att ett större ansvar läggs på den enskilda individen.

– I dag är det ganska uppstyrt vad man får göra och inte göra. Tolkningsutrymmet kan bli större för den enskilde.