Oskarshamn 2 är igång igen

*Sent i torsdags kväll fasades Oskarshamn 2 in på nätet efter ett planerat underhållsarbete där man bland annat rättat till felaktiga avtappningar i turbinen.

Återstarten kunde dessutom ske ett dygn tidigare än beräknat.

I mitten av oktober beslöt OKG:s driftsledning vid O 2:an att produktionsnivån skulle sänkas till cirka 70 procent.

För lågt tryck

 

Anledningen var ett ogynnsamt driftläge i turbinen.

Orsaken var ett för lågt tryck på ångavtappningen.

När man tittade närmare på saken visade det sig att arean på utrustningen för avtappningsångan inte räckte till sedan man bytt ut lågtrycksturbinerna.

Ångavtappningarna ska förvärma kondensvattnet innan det på nytt kokar till ånga inne i reaktorn.

Väl förberett

 

Systemet betyder med andra ord en hel del när det gäller upprätthållandet av en hög verkningsgrad och det mest effektiva användandet av bränslet.

29 november stoppades Oskarshamn 2 och man började jobba med felen.

Tack vare ett väl förberett arbete ordnades allt snabbare än väntat.

Vid pass halv elva i torsdags kväll fasades O 2 in mot kraftnätet och man beräknar att full effekt uppnås under helgen.