Oskarshamn 3 är ute på elnätet

Orsaken till det långa stoppet var att OKG tvingades byta ut ett bränsleelement som skadats. Egentligen var det meningen att Oskarshamn 3 skulle ha startats tidigare, men fel på en ventil i anläggningens matarvattensystem gjorde att tidsplanen fick förlängas några dagar.

Under helgen beräknas O3 producera med full kraft och det betyder också att provprogrammet man höll på med när reaktorn stoppades kan fortsätta. De första proverna börjar nästa vecka och elproduktionen påverkas under tiden. Går allt som planerat ska anläggningen kunna leverera el med den nya maximala effektnivån på 1 400 MW.

På Oskarshamn 1 fortsätter arbetet med reparation av skador på en komponent i reaktortanken. Oskarshamn 2 producerar el som den ska.