Säg upp tågavtalet!

Artikeln publicerades

 Det verkar som man satt i system att köra tågen från och till Kalmar utan annan personal än en förare – om det nu går några tåg alls. Hur kan våra folkvalda acceptera att detta får fortgå? Vad händer när en resenär drabbas av akut sjukdom på tåget? Ska andra resenärer ingripa eller vad?
Avtalet med en så ansvarslös motpart borde sägas upp av våra politiker istället för att som nu bara rycka på axlarna och låtsas som ingenting. Hela den där föreställningen att man kan överlåta ansvaret för samhällelig verksamhet till någon lycksökare som bara är ute för att roffa åt sig så mycket pengar som möjligt är fullständigt förkastlig.
Det där upphandlingstramset borde skrotas och samhällets grundläggande uppgifter måste definieras på ett annat sätt. Den där flumliberala föreställningen att man ska marknadsutsätta grundläggande samhällsfunktioner är dags att kasta på sophögen. Nu räcker det med experiment i den vägen. Vi har råd att ta ha en kollektivtrafik som tar ett ansvar och ser till att tågen kommer och går i tid och att det finns personal ombord som kan ingripa om något händer.
Det kravet är jag övertygad om att varenda skattebetalare är beredd att ställa upp på. Förhoppningsvis är de som fått vårt förtroende att förvalta dessa skattepengar också beredda att ansluta sig, men säker på det kan man inte vara eftersom de hukar i buskarna och låter tågskojarna få fortsätta. Avtalet med Veiola måste sägas upp omedelbart. Fransmännen kommer förstås att begära skadestånd, men det tar vi gärna. Kasta ut dem! De har missbrukat vårt förtroende. Gör något, Anders Henriksson!