Nyheter

Socialdemokrater fruktar missnöje på landet

Politik (TT) Artikeln publicerades
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) efter sitt tal på S-kongressen.
Foto: Filip Erlind/TT
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) efter sitt tal på S-kongressen.

Socialdemokraterna är rädda för att fortsatt tappa stöd på landsbygden. Varningarna hördes tydligt på den socialdemokratiska partikongressen.

När ombuden hade chansen att lufta sina åsikter på kongressens allmänpolitiska debatt var det inte Socialdemokraternas uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna som stod i centrum.

Det gjorde i stället klyftan mellan stad och land.

– Arbetarklassen och landsbygden har inte fått ta del av Sveriges goda år, sade ombudet Henrietta Serrate, Kronoberg.

Andra varnade för att utflyttningen från glesbygdskommuner leder till både kompetensbrist och högre kommunalskatter.

Niklas Daoson, Jämtland, krävde att den "orättvisa skatteklyftan" mellan dem som bor i glesbygd och i stad tas bort. Han varnade partiet för fortsatta SD-framgångar på landsbygden och för proteströrelser likt Gula västarna i Frankrike.

– Det är på allvar nu, det är på riktigt, sade Daoson.

En lång rad ombud krävde satsningar på bättre vägar och dubbelspåriga järnvägar.

Andra krävde bättre service och ökad statlig närvaro. Framför allt har Arbetsförmedlingens planer på att stänga en lång rad kontor runt om i landet skapat oro.

Ombudet Louise Thunström, Fyrbodal, uppmanade partiet att bekämpa känslan av exkludering.

– Vi som bor på landsbygden vill att polisen kommer när vi behöver den, vi vill ha en ambulans när vi är sjuka. Vi ska inte behöva åka 20 mil för en arbetsmarknadsutbildning, sade hon.

Ombudens budskap kan sammanfattas till att hela Sverige måste inte bara leva – utan även utvecklas.

– Lyckas vi med detta tror jag att vi får se ett rödare Sverige nästa val, sade Åsa Sjödén, Västernorrland.

Varningarna från ombuden ligger i linje med partiets valanalys. Den konstaterar att Socialdemokraternas tillbakagång i valet 2018 var störst på landsbygden, särskilt i kommuner med färre än 20 000 invånare.

Arbetarväljare och landsbygdsväljare är mer pessimistiska än medelklassväljarna i storstaden, skriver valanalysgruppen.

Höjda bränsleskatter, subventioner till elcyklar och eventuella miljözoner för förbud mot dieselbilar signalerar inte att Socialdemokraterna står på samma sida som landsbygdens väljare, står det i analysen.

Den nu avslutade S-kongressen i Örebro beslutade inte om några nya löften till landsbygden, bortsett från att tillgången till olika utbildningar ska bli bättre i hela landet, men den underströk behovet av incitament för att bosätta sig och arbeta på landsbygden.

Statsministern och S-ledaren Stefan Löfven tycker att Socialdemoraterna ändå gjort en hel del, till exempel förbättrat tillgång på utbildning, skyndat på bredbandsutbyggnaden och tagit fram en ny skogspolitik och livsmedelspolitik.

– Vi har stoppat butiksdöden, vi har skjutit till så pass mycket resurser så nu behöver inte glesbygdsbutiker läggas ned. Det är A och O att butiken finns där, att macken finns där, säger han.

Men Löfven medger att mer måste göras för landsbygden.

– Det här går inte att vänta på i ett eller två år. Det här är någonting som varit undermåligt under lång tid, säger Löfven.

 

Fakta

Beslut på kongressen

• Ett program för utbildning och kompetensutveckling.

• En "växa- och växlareform" för att stärka det livslånga lärandet.

• Ändrat studiemedel för att passa yrkesverksammas vidareutbildning.

• Utökade möjligheter att ta studielån för buss- och lastbilskörkort.

• Arbetsmarknadsutbildning i bristyrken ska finnas i alla arbetsmarknadsregioner

• Sjukskrivna ska ges ökade möjligheter till utbildning för att ställa om till nytt arbete.

• Studie- och yrkesvägledning ska finnas genom hela livet.

• Antalet utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska öka med minst 30 000 till 2025.

• En ny utbildningsform, läraraspiranter införs, som ger möjlighet att arbeta deltid med lön på skola samtidigt med lärarstudier.

• Taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas med målet att de flesta ska få 80 procent av sin tidigare lön i ersättning.

• Ett digitalt språng i välfärden med satsning på kompetensutveckling inom digital teknik.

• Gymnasieskolan ska se till att alla unga förbereds för arbetsmarknaden.

Källa: Socialdemokraterna

Visa mer...