Svantessons avledningmanöver

Artikeln publicerades

Det har lett till att antalet tillfälliga anställningar ökat – eller som LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund sade häromdagen, har ”gjort att ungdomar sover med mobiler under kudden”.

Det här är de mest otrygga formerna av alla tidsbegränsade anställningar och det är i branscher som sysselsätter många unga som detta utnyttjas mest. I detaljhandeln och i den kommunala sektorn har tre av tio anställda tidsbegränsad anställning. I hotell- och restaurangbranschen är det fyra av tio som har en sådan här otrygg tillvaro.

Det finns naturligtvisalltid ett visst behov av flexibilitet i antalet anställda, eftersom efterfrågan går upp och ner och är säsongsbetonad.

Men det går inte att komma ifrån att regeringen har underlättat för arbetsgivarna att överutnyttja detta med ”allmän visstid”. Så sprider sig otryggheten och det innebär denna ständiga jour vid telefonerna, när man måste jaga fler arbetade timmar för att kunna försörja sig.

Men många som kan vittna om missförhållanden på arbetsplatser driver inte sina krav via facket utan håller tyst, eftersom de är rädda att inte få fortsatt visstid, utan ratas av arbetsgivarna som besvärliga.

Så vad Reinfeldt har gjort är att han ändrat balansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.

Men det är inte nog med detta. Det går stapla visstidsanställning efter visstidsanställning på varandra och EU-kommissionen har upprepade gånger kritiserat den svenska regeringen för detta uppenbara missbruk, men det avfärdas lättvindigt. Det är också ett stående krav i de centrala förhandlingarna att visstiderna ska övergå i fasta jobb efter en viss tid.

Det senaste försöket att komma undan är att arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) har aningslöst bett Statistiska Centralbyrån (SCB) att kartlägga om det förekommer något missbruk.

En avledningsmanöver, eftersom de fackliga organisationerna tar fram belägg på hur utbrett överutnyttjandet är. Sverige riskerar att dras inför EU-domstolen för sitt trotsande.

Det är inte särskilt smickrande.

När Svantesson samtidigtpåstår att det ska vara schyssta villkor på svensk arbetsmarknad, så hycklar hon. I sitt handlande avslöjar hon sig och hon drar sig inte för att försöka laborera med statistiken och påstå att inte visstiderna har ökat. Dålig stil.

Nästa regering borde som en av sina första åtgärder skriva en proposition till riksdagen om att rensa ut begreppet ”allmän visstid” i Lagen om anställningsskydd och återinföra tillsvidareanställning som grundregel.

Den kan gärna ligga färdigskriven.