Vad döljer sig under locken på våra gator?

Artikeln publicerades

Trots att jag numera är 26 år och egentligen inte tror att det är farligt att gå på A-brunnar så tar jag ändå ett steg åt sidan om de korsar min väg. Och om jag inte hinner väja dunkar jag mig alltid i ryggen, jag kan inte låta bli.

Brunnarna med galler är snäppet värre, de är nämligen fängelsebrunnar.

A som i Alvesta

Sen finns det ju brunnar som är bra att gå på. K-brunnarna ger kärlek och brunnarna med ett V på är bra för vänskap.

Men vad betyder egentligen bokstäverna på brunnarna? Kalle Görling som är arbetsledare för drift och underhåll på Kalmar vatten är expert i frågan.

– Många tror att A betyder avlopp men det bokstaven står för tillverkaren. A står för Alvesta och K för Karlstad gjuteri, säger Kalle Görling.

På gamla brunnar finns bokstäverna SV och RV som står för spillvatten respektive regnvatten. Spillvatten är det som blir när vi spolar i toaletten eller duschar. Regnvatten samlas upp i gatubrunnar.

Har egna nummer

Det heter alltså gatubrunnar, inte fängelsebrunnar.

– Alla brunnar har ett eget nummer och de är utmärkta på en ledningskarta. När det är en meter snö är det inte så lätta att hitta annars.

I Kalmar finns mellan 5‑000–6 000 gatubrunnar och uppåt 8 000 brunnar för avlopp och dagvatten, A-brunnar och K-brunnar.

– De sitter ofta två och två, de finns var 50:e meter.

Kalle Görling använder ett speciellt verktyg för att lyfta upp locken på två brunnar med ett A på.

Det är tungt.

– Locket väger 40 kilo, en, lastbil måste kunna köra på det.

Kabelbrunnar

En spindel har vävt ett nät på insidan och tycker nog inte om när dagsljuset sipprar ner i brunnen.

Där nere syns elkablar och telekablar, det är en kabelbrunn. I den andra brunnen finns dagvatten.

Brunnslocken öppnas om det är stopp i en ledning, då firar en spolbil ner en slang och spolar bort det som stoppar upp.

V-brunnarna då? Jo, V-brunnar kallas för däxlar och döljer en avstängningsventil.

Kan kliva på locken

– De öppnas om det är en vattenläcka och vattnet måste stängas av eller om ett nytt hus ska anslutas till vattennätet.

Kalle Görling tillhör inte skaran som låter bli att trampa på brunnarna.

– Jag kliver på vilken som, bara locket ligger på.