Vad vi begär – och lite till

Fyra partiledare. På dessa har allmänheten rätt att ställa höga krav.
Fyra partiledare. På dessa har allmänheten rätt att ställa höga krav.
Foto:

Jo, vi som befinner oss lite längre ifrån kvarteren runt Rosenbad än DN:s uppenbarligen lite underdåniga åsiktsjournalister, begär att större insatser görs för att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen.

Vi begär att ingen under 25 år ska behöva gå öppet arbetslös i mer än tre månader innan jobb, aktivitet eller utbildning erbjuds.

Vi begär att ett nytt flerårigt kunskapslyft genomförs, där upp emot en miljon får möjlighet att utveckla sin kompetens så att Sverige kan konkurrera med välutbildade medarbetare och höga förädlingsvärden.

Vi begär att regeringen inbjuder oppositionen till överläggningar för att skapa en långsiktig och trygg energipolitik över blockgränsen.

Vi begär att de grupper i samhället som tjänar och äger mest får betala lite mer i skatt för att de som tjänar och äger minst ska få ökad trygghet.

 

Vi begär attmer resurser anslås till utbyggnad och renovering av vägar och järnvägar.

Vi begär att regeringen ser till att kommunerna inte behöver spara på äldreomsorg och skola för att få angelägna statliga infrastrukturprojekt tidigarelagda.

Vi begär att regeringen överväger lagstiftning om rätt till heltid för anställda i den gemensamma sektorn.

Vi begär att regeringspartierna slutar att blanda sig i avtalsrörelsen, genom att ständigt och i lite olika varianter kräva lägre ingångslöner för ungdomar och invandrare.

Vi begär att utförsäkringarna stoppas av de som av läkare anses för sjuka för att utföra jobb och att möjligheten öppnas för fler att få del av en god rehabilitering för att kunna bli friska.

Vi begär att pensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga betalar samma skatt som löntagarna.

 

Vi begär attregeringen sätter stopp för vinstuttagen i vården, skolan och omsorgen så att de skattepengar som vi gemensamt betalat in används till sådant de är avsedda för.

Vi begär kraftfulla stimulanser så att bostadsbyggandet kan öka.

Vi begär att statsbidragen till kommuner och landsting höjs så att uppsägningar av välfärdsarbetare stoppas när skatteinkomsterna nu faller.

Vi begär att barn- och studiebidragen förbättras så att någonting konkret faktiskt görs mot den växande barnfattigdomen.

Vi begär att avgifterna till a-kassan sänks så att den halva miljon som lämnat försäkringen känner att den är attraktiv nog att komma tillbaka till.

Vi begär att regeringen anslår ökade resurser till kulturen, vilket bland annat kan innebära återinförd fri entré till statliga museer och lägre avgifter till kultur- och musikskolor.

Vi begär att regeringen kommer till skott med en kraftfull och konkret miljöpolitik.

Vi begär att taket i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen höjs så att fler får ut 80 procent av en inkomstförlust i ersättning.

 

Vi begär attstatsråden uppträder som en regering och inte fyra partier, bland annat genom att ge gemensamma besked i olika sakfrågor.

Detta är vad vi begär – i all enkelhet och långt ifrån fullständigt – så att Dagens Nyheters ledarsida, och kanske även andra, inser att det finns några med lite större krav på regeringen och högre ambitioner med Sverige än vad tidningens ledarsida själv tycks kunna formulera.