Välkommen Stefan Löfven!

Artikeln publicerades

Självfallet är det klokt av honom att börja i denna del av Sverige. Löfven har nämligen förstått att hans första uppgift som ny partiledare är att samla och hålla ihop sitt parti.

Hos många gräsrötter finns en sorg över att den internt rätt populäre Håkan Juholt har avgått – och ilska över sättet på vilket avpolletteringen av honom gick till.

 

Särskilt i Kalmarlän, Juholts hemlän, har vi förstått att denna känsla hos åtskilliga är stor och att det har fått åtskilliga partimedlemmar och sympatisörer att gå med tyngre steg.

Att Stefan Löfven, som i det verkställande utskottet gav Juholt sitt förtroende där andra svek, väljer att så snabbt komma till Kalmar län är därför betydelsefullt och visar på fingertoppskänsla.

Förhoppningsvis kan han med sin närvaro ingjuta lite hopp och mod i partiaktivisterna.

 

För Löfven självspelar säkert besöket också en stor roll.

Det är lika viktigt att lägga örat mot marken och fånga in stämningar ute i landet som bland S-topparna och de fackliga företrädarna i de stora städerna.

Visserligen har vi nog uppfattat Stefan Löfven som en ovanligt jordnära person.

Men i Kalmar län är det inte det politiska spelet i riksdagen som det talas mest om.

Här diskuteras snarare vitala infrastruktursatsningar, resurser till sjukvården, vidgade arbetsmarknadsregioner, sysselsättningen och miljöinvesteringar.

Här brottas de lokala politikerna med konkreta frågor rörande befolkningsutvecklingen, kulturprojekt, skolnedläggningar samt kommunala initiativ för att brotta ner ungdomsarbetslösheten.

Det är också frågor som är viktiga för människor i deras vardag.

Det är denna verklighet som Stefan Löfven som partiledare måste engagera sig i, ha förståelse för och kunna ge besked om.

 

Och det verkarfaktiskt som om just förtroendet så sakta börjar återvända till socialdemokratin.

De senaste opinionsmätningarna visar, även om det sker från en historiskt sett mycket låg nivå, att det sakta är på väg uppåt.

Nog för att Löfven ännu inte har satts på några större prov, inte har presenterat några nya förslag eller gjort några utnämningar – riktigt skarpt har det alltså inte blivit ännu – men det finns uppenbarligen någonting hos honom som väcker nyfikenhet hos väljarna.

Utsikterna är också goda att den politik som Löfven och hans parti så småningom presenterar ger ytterligare skjuts.

 

Sverige och Kalmarlän behöver sannerligen någonting annat än den förtorkade, felformulerade och fantasilösa skattesänkningspolitik som regeringen Reinfeldt driver.

Löfven och hans parti har en lång, lång och svår resa framför sig.

Förhoppningsvis kan den kommande statsministern på hösten 2014 säga att det var i Kalmar län som det började på allvar – torsdagen den 1 mars år 2012.