Var finns jordens medelpunkt?

Artikeln publicerades

Kartan hänger upp och ned. Min fråga till akademins chef var givetvis: Varför?
Svaret kom direkt. Den upp-och-ned-vända kartan skall påminna om att världen förändras mycket snabbt.
Globaliseringen gör att mycket av det vi lärt oss om världens utveckling håller på att bli inaktuellt.
På världskartor i Sverige är det alltid Atlanten som finns i mitten. Här i Sydkorea är det Stilla havet.
Och den koreanska världsbilden stämmer nog i detta avseende bättre på vad som håller på att ske.
Världens ekonomiska tyngdpunkt har flyttats till länderna kring Stilla havet, dit världens tre största ekonomier gränsar.
Europa känns ibland mycket avlägset när man befinner sig i Sydkorea. Krisen i Ukraina kommer mycket långt ned i nyhetsrapporteringen.
Jag menar att detta inte behöver vara något problem för Sverige.
Vi har byggt en del av vårt välstånd på att vi har varit duktiga på att förstå omvärldsförändringar och dra nytta av dem. Och svenska företag är i allmänhet duktiga på att hantera de livskraftiga ekonomierna runt om i Asien.
Men det känns som om det offentliga Sverige inte riktigt har hängt med i denna utveckling.
Visserligen reser många svenska delegationer fortfarande till Kina, men hur många svenskar i ledande ställning vet tillräckligt om Sydkorea, världens tolfte största ekonomi?
Hur många har kläm på vad som kommer att ske i de kommande valen i Indonesien, världens tredje största demokrati med en ekonomi som blir allt intressantare för svenska företag?
Varför har vi ingen diplomatisk representation i ett land som Filippinerna med 100 miljoner invånare?
Vi i Sverige måste lära oss mer om vad som sker i Asien, en del av världen som blir allt viktigare för svenska företag och därmed för svenska jobb och svensk framtida välfärd.
En styrka i Sverige är och har varit att människor i allmänhet inte är rädda för förändringar.
Vi vet att de kommer och vi har också historiskt vetat att det finns ett system – kalla det välfärdssamhället – som hjälper oss att hantera konsekvenserna av dem.
Kunskap, nyfikenhet, trygghet, solidaritet. Detta hjälper Sverige att alltid befinna sig nära jordens medelpunkt.

 

 

Lars Danielsson

Kolumnisten är Sveriges ambassadör i Seoul