Varför har Centern gjort på detta viset?

Artikeln publicerades

Den vänliga personen lät oss förstå att hon antog att det måste vara vår tidning eftersom knappast någon annan köper en socialdemokratisk tidning i dessa öländska centerbygder.
Det blev introduktionen till en fin samvaro för oss bland byns innevånare i en livaktig hembygdsförening med midsommarfirande och med mjölkkor på vägen utanför vår grind morgon och kväll.
Jag vet förstås inte vilket parti folket i byn röstar på men själva sinnebilden av landsbygden där vi bor associerar jag med Centerpartiet. Öland som helhet är i alla fall ett starkt centerfäste.
Jag har aldrig sympatiserat med Centerpartiets politik. Men jag har alltid haft en stor respekt för att landsbygdens intressen tagits tillvara av ett genuint folkrörelseparti med förståelse för många småbrukares och glesbygdsbors vardagsfrågor.
För mig är det en gåta att Centerpartiet har lyckats reducera sig till ett parti med mellan två och tre procent i väljaropinionen. Varför har de gjort på detta viset?
Det stora raset tycks för mig ha börjat med Maud Olofssons ledarskap och sedan fortsatt med raketfart under Annie Lööfs befäl.
Kanske tänkte de att för att kunna bli ett riktigt stort parti så gäller det att bli mera nyliberala, tycka genuint illa om socialdemokratin och satsa allt på ett evigt borgerligt regeringsinnehav. Tidigare centerväljare tycks i varje fall inte hålla med.
En ännu större gåta är att Annie Lööf, utan ett spår av ödmjukhet fortsätter med något slags rekord i hög svansföring, ständigt upprepar hur stolt hon är över att vara centerpartist, partiledare och näringsminister.
Vi är förstås olika hon och jag men jag skulle faktiskt skämmas över att nästan ha utplånat ett parti.
En återkommande snackis är om socialdemokraterna ska söka samverkan med folkpartiet efter en borgerlig valförlust. Jan Björklund slår ifrån sig med eftertryck medan en och annan lokal folkpartist vill hålla frågan öppen till efter valet.
Jag tycker inte att socialdemokratin ska dra sig ännu mera högerut men om det av något skäl blir alldeles nödvändigt med samverkan åt det hållet skulle ett återuppväckt centerpartistiskt folkrörelseparti med en ny partiledare vara mera tilltalande.
Men det är förmodligen en utopi. I varje fall under nästa mandatperiod.
Den här gången verkar det som att V och MP vill bilda regering ihop med S och därmed stå i tur att reducera sig till mindre partier än i dag. För så blir det när små partier regerar tillsammans med stora i stället för att släppa fram S som minoritetsregering och villkora sitt stöd med eget politiskt genomslag.

 

 

Hans Karlsson
Kolumnisten är fd avtalssekreterare i LO samt arbetslivsminister