Borgholm
Näringslivsutvecklare Kristian Petersson Sjövall och mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin har planerar för Sjötorget.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant