Första steget taget för folkomröstning

Öland Artikeln publicerades
Ett handslag för samarbete från januari i år. Kommunfullmäktiges ordförande i Borgholm, Eva-lena Israelsson (S) och hennes kollega i Mörbylånga, Kjell Magnusson (C) flankerade av sina respektive kommundirektörer Jens Odevall och Ann Willsund.
Ett handslag för samarbete från januari i år. Kommunfullmäktiges ordförande i Borgholm, Eva-lena Israelsson (S) och hennes kollega i Mörbylånga, Kjell Magnusson (C) flankerade av sina respektive kommundirektörer Jens Odevall och Ann Willsund.

De ledande politikerna i båda Ölandskommunerna fattade på tisdagseftermiddagen ett beslut som blir första steget för en folkomröstning om kommunsammanslagning.

Båda kommunfullmäktige på Öland kommer att få förslaget att arrangera folkomröstning om en kommunsammanslagning. Förslaget ska läggas till decembersammanträdet och innebär att det skulle bli folkomröstning i samband med EU-valet i maj nästa år.

– Om det skulle bli så att ena kommunfullmäktige säger ja och andra säger nej så faller det hela. Då är det ingen idé, utan det måste bli samma beslut i båda kommunerna för att det ska bli en folkomröstning, säger Eva-Lena Israelsson (S) ordförande i kommunfullmäktige i Borgholm.

I den norra kommunen är det fullmäktige den 10 december och i söder är det den 18 december.

– Om det blir ja i fullmäktige får man sätta igång med arbetet att ta fram informationsmaterial för båda sidorna direkt, säger Eva-Lena Israelsson.

Hon var med och fattade tisdagens beslut i en styrgrupp som består av de ledande politikerna i båda kommunerna. Hon menar att det är befogat med en ny folkomröstning.

– Det är tio år sedan den förra och denna gången har vi mer underlag. Stefan Carlsson har gjort ett väldigt bra jobb med det, tycker jag, säger Eva-Lena Israelsson.

Det som ofta lyfts fram är att invånarna på de båda ytterändarna av ön är oroliga att hamna utanför om det blir en enda lång kommun. Men det finns sätt att undvika det, menar kommunfullmäktiges ordförande i Borgholm. Hon själv är positiv till en sammanslagning.

– Det viktiga är att man tittar på det här med lite nya ögon. Tittar man traditionellt på det är det lätt att hamna i samma hjulspår, men det finns så mycket tekniska verktyg som gör att man kanske inte ens behöver ha alla förvaltningar på ett ställe utan kan sprida ut det i kommunen, säger Eva-Lena Israelsson.

Folkomröstningar är rådgivande och Eva-Lena Israelsson menar att det kommer krävas ett högt valdeltagande.

– Blir det en stor majoritet som är för blir det svårt att gå emot folkomröstningen, men helst ska över 50 procent rösta. Landar vi runt 20 procent säger det inte så mycket, säger hon.