Fullmäktige diskuterade vattenfrågan på nytt

Mörbylånga Artikeln publicerades
En regndans behövs, tyckte Eva Öberg (MP). Hon fick fullmäktigeledamöterna i Mörbylånga att ställa sig upp och kalla på regn.
Foto:Sofia Hedman
En regndans behövs, tyckte Eva Öberg (MP). Hon fick fullmäktigeledamöterna i Mörbylånga att ställa sig upp och kalla på regn.

Ska man ställa krav på Guldfågeln att spara vatten? Det var en fråga som diskuterades på tisdagskvällens kommunfullmäktige i Mörbylånga.

Vattensituationen kom upp efter en interpellation av Claus Zaar (SD) som undrade vad kommunen gör när det verkligen visar sig vara krisläge.

– Om vi hamnar i ett riktigt krisläge, tar krisledningsnämnden över och tar de beslut som behövs. Vi ska ta fram en plan för hur vi ska agera, svarade Henrik Yngvesson.

Han sa att det kan bli problem med ledning över Ölandsbron, eftersom Trafikverket inte räknat klart på om bron tål det.

Alla åtgärder kan bli dyra för vanligt folk, med kraftigt ökade taxor, befarade Claus Zaar.

– Eftersom närmare 25 procent, alltså var fjärde liter, används av Guldfågeln, måste vi ändå tänka på hur vi kan ställa krav på dem.

Henrik Yngvesson svarade att man pratat med Guldfågeln som räknar med att kunna återanvända ungefär 20 procent av sitt vatten.

Hans Sabelström påminde om att det inte är okomplicerat att dämma upp vatten.

– Stora arealer jordbruksmark skulle sättas under vatten.

Claus Zaar föreslog att man skulle införa bevattningsförbud tidigt för att det ska få effekt och det höll Henrik Yngvesson med om.

Eva Öberg (MP) tyckte att man ska uppmana folk att duscha mer sällan.

– Väldigt få behöver duscha varje dag av hygieniska skäl, slog hon fast. Och jag har sett många tvätta bilen hemma. Det borde ingen göra!

Däremot uppmanade hon fullmäktige att ställa sig upp och göra en regndans.