Hemtjänsten tar till bandvagn

Mörbylånga Artikeln publicerades

Snöläget har gjort det besvärligt för hemtjänsten. Bara besök som är viktiga för liv och hälsa utförs.

Gisela Karlström, Annika Sohlman, hemtjänsten, Börje Rosqvist, Patrik Johansson, räddningstjänsten
Gisela Karlström, Annika Sohlman, hemtjänsten, Börje Rosqvist, Patrik Johansson, räddningstjänsten

Snöovädret påverkar Mörbylånga kommun som har dragit igång sin krisledning.

– Vi har haft krisledningen igång sedan tisdagen. Nu på onsdagsmorgonen hade vi ett telefonmöte. Vi har läget under kontroll, men det är besvärligt, säger kommundirektör Ann Willsund.

Särskilt svårt är det för hemtjänsten. Där har man beslutat att ställa in ett antal besök. Dessutom har man tvingats ta räddningstjänstens bandvagnar till hjälp för att vara säker på att ta sig fram.

– Det tar mycket längre tid att ta sig fram, och därför får besök som inte är viktiga för liv och hälsa ställas in tills vidare, säger Ann Willsund.

Än har man inte behövt evakuera någon person som har hemtjänstbehov.

– Men vi har beredskap för det. Det finns platser både på Villa Viktoria och Lindero i Mörbylånga, om vi behöver evakuera.

Patrik Johansson från räddningstjänsten kör bandvagnen i Degerhamn. De har bland annat varit ute i Mellby, Eketorp och Segerstad.

– Vi körde först mellan 16 och 22 på tisdagen. Då var snön på vägen det stora problemet. I dag (onsdag) är det störst bekymmer med sikten. Ibland ser man inte mer än en halvmeter, så vi får ta det väldigt lugnt, säger Patrik Johansson.

Bandvagnen har bitvis fått ta sig fram på Alvaret och mindre, nästan helt igentäppta vägar.

Han berättar att de ibland möter biltrafik på vägen.

– En del är ute på vägarna, kanske är det nödvändiga resor. Annars tycker jag absolut inte att man ska ge sig ut.

Gisela Karlström är en av hemtjänstens personal som varit ute med bandvangen.

– Det har fungerat väldigt bra. Det är tryggt att åka med bandvagnen. Det är varmt och skönt inne i bandvagnen och killarna har varit väldigt hjälpsamma. På en del håll har vi fått klättra över stenmurar och drivor för att komma in till dem vi ska hjälpa. När vi varit klara, har de skottat upp en gång.

Man har kunnat ta sig till alla som behöver hjälp. Men en del besök har man tvingats ställa in.

– De som brukar ha två besök på kvällen har vi gjort ett besök hos. Vi har sett till att de har varmt hemma och en extra filt om strömmen skulle gå. Allt har fungerat och alla vi varit hos är nöjda. En del tycker att det är tokigt att vi ger oss ut i det här vädret, men det är klart att vi måste ge alla den hjälp de ska ha, säger Gisela Karlström.

Snöröjningen går under tiden för högvarv. På tisdagskvällen tvingades man stänga vägen ned till Gårdby hamn. Förhoppningen var att den skulle kunna öppnas igen på onsdag förmiddag.

Skolskjutsar och skoltaxi gick varken på tisdagen eller onsdagen. Beslut om torsdagen fattas i dag efter lunch. Eleverna som missar skolan får inte någon kompenserande undervisning.

– Nej, vi tycker inte att det är nödvändigt i det här läget. Skulle det handla om många dagar får vi förstås tänka om, säger Ann Willsund.