Ölands kommun en framtida valfråga

Öland Artikeln publicerades

Flera partier har ännu inte tagit ställning till som de ska verka för en eller två Ölandskommuner, och flera kommer inte att ta ställning senare heller, utan lämnar beslutet till folket.

Men det finns också andra uppfattningar, både för och emot.

På söndag är det val till kommunfullmäktige. Kanske blir det det sista valet med två skilda kommuner. För samtidigt pågår förberedelse för att de nya kommunfullmäktigeförsamlingarna ska besluta om ifall medborgarna ska få göra en folkomröstning om Öland ska bli en enda kommun.

Vi ställde frågan till samtliga partier som är lokalt verksamma på Öland:

Vad tycker ditt parti om att slå samman Mörbylånga och Borgholms kommun till en kommun?

Partierna i Mörbylånga kommun:

Anna-Kajsa Arnesson, Centerpartiet Almedalen
Foto: Arkiv/Jonatan Bergöö
Anna-Kajsa Arnesson, Centerpartiet Almedalen

Anna-Kajsa Arnesson, Centerpartiet:

– Vi har diskuterat frågan och det finns olika uppfattningar inom partiet. För oss är det ingen ideologisk eller partipolitisk fråga utan en fråga som var och en får ta ställning till. Nu finns det en process där alla har möjlighet att uttala sig och en styrgrupp som ska utvärdera resultatet. Personligen ser jag många fördelar med att bli en kommun, men inväntar också mer information om konsekvenserna.

Berne Klysing (FP)
Foto: Arkiv/ Sofia Hedman
Berne Klysing (FP)

Berne Klysing, Liberalerna:

– Partiet är eniga om att kommunerna bör slås ihop. Det finns flera fördelar bland annat kostnadsbesparingar och det blir lättare att hitta kvalificerad personal. Det har varit en viktig valfråga för oss. När vi träffat väljare upplever jag att fler är för en sammanslagning än tidigare. Jag är för en sammanslagning - det är lösningen för att få till ett enat Öland. Kan Gotland fungera bra som en kommun borde Öland också klara sig bra.

Henrik Yngvesson (M)
Foto: Arkiv/ Sofia Hedman
Henrik Yngvesson (M)

Henrik Yngvesson, Moderaterna:

– Än så länge är vi oeniga i partiet, men vi avvaktar resultatet av utredningen som pågår. Partiet kommer att ta ställning med den som grund. Det är ingen stor valfråga, eftersom utredningen inte är klar. Hela Öland är inte större än att man mycket väl kan hantera hela Öland i en kommun. Jag är för sammanslagningen för att stärka Ölands identitet och kunna påverka mer.

Margaretha Lööf-Johansson (S)
Foto: Arkiv/ Emma Bengtsson
Margaretha Lööf-Johansson (S)

Margaretha Lööf-Johanson, Socialdemokraterna:

– Vi avvaktar resultatet av den pågående utredningen och enkätsvaren från folket. För partiet är det ingen valfråga utan vi ska ta ställning utifrån beslutsunderlaget som kommer i höst. Förra gången röstade jag ja, men det har hänt så mycket sedan dess. Bland annat har en ny kommunallag införts som innebär att man kan samarbeta på ett helt annat sätt mellan kommuner än tidigare.

Elisabeth Cima Kvarneke (V)
Foto: Arkiv/Sofia Hedman
Elisabeth Cima Kvarneke (V)

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:

– Partiet har ingen officiell enighet i frågan utan var och en får ta ställning själva i frågan. För mig som privatperson är jag inte övertygad om en sammanslagning ännu. För mig handlar det mycket om samarbeten mellan kommunerna.

 

Anne Wilks, (MP)
Foto: Arkiv/Johanna Eriksson
Anne Wilks, (MP)

Anne Wilks, Miljöpartiet:

– Vi är för en sammanslagning och en viktig del är också ett bra samarbete med Kalmar kommun. Nu har Ölandskommunerna dubbla uppsättningar av tjänstemän och politiker på vissa platser, som istället kunde skötas av en. Jag är för sammanslagningen - i ett allt mer globalt samhälle kan man inte tänka smått.

Per-Olof Nilsson (SD)
Foto: Sofia Hedman
Per-Olof Nilsson (SD)

Per-Olof Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna:

– Partiet har valt att stå helt neutralt i frågan och låter väljarna direkt ta beslutet. Vi har inte profilerat oss inför valet i frågan, men vi vill att det ska bli en folkomröstning till våren. Personligen lutar det åt att jag röstar för en sammanslagning för att en större kommun kan påverka mer och få igenom fler beslut.

Per Fredriksson pelle fredriksson moderat trygghetspartiet kommunfullmäktige mörbylånga
Foto: Arkiv/ Kajsa Skarsgård
Per Fredriksson pelle fredriksson moderat trygghetspartiet kommunfullmäktige mörbylånga

Per Fredriksson, Trygghetspartiet:

– Vi tycker inte att en sammanslagning med Borgholm är rätt väg att gå. Det är bättre att vänta på den sammanslagning med Kalmar till en Kalmarsundskommun som med stor sannolik kommer ändå.

Svar för både Borgholm och Mörbylånga:

Nina Åkesson Nylander (KD)
Foto: Arkiv/Sofia Hedman
Nina Åkesson Nylander (KD)

Nina Åkesson Nylander, gruppledare för Kristdemokraterna på Öland:

– Det är i högsta grad en valfråga. I höst kommer de olika partierna ta beslut i frågan om hur vi ska gå vidare. En röst på oss är att ge oss mandat att jobba för en sammanslagning. Det har vi gått till val på i båda kommunernas partigrupper. En sammanslagning kan effektivisera kommunens arbete och ge besparingar. En Ölandskommun blir länets fjärde största kommen och det innebär att vi står oss bättre i länet i förhandlingar och upphandlingar. Privat är jag också för en sammanslagning.

Borgholms kommun:

Ilko Corkovic (S)
Foto: Arkiv/Maria Alåsen
Ilko Corkovic (S)

Ilko Corkovic, Socialdemokraterna:

– Vi som parti är försiktigt positiva till en sammanslagning under förutsättningar att folket vill det. Det finns fler fördelar än nackdelar med en sammanslagning. Fördelar kan vara kompetensförsörjning och synergieffekter medan de långa avstånden är en nackdel. Men det blir förmodligen en folkomröstning till våren, som ger oss svaret. För oss har andra frågor varit mer prioriterade i valrörelsen. Min egen uppfattning går i linje med partiets.

Stig Bertilsson (C)
Foto: Mats Holmertz
Stig Bertilsson (C)

Stig Bertilsson, Centerpartiet:

– Vi tycker att de båda kommunerna ska vara kvar, men med ett utökat samarbete. Min egen uppfattning överensstämmer väl med partiets. I dag har vi redan en del samarbeten och i vissa frågor är det nödvändigt med samarbeten, men i andra frågor räcker det med en kommun.

Marcel van Luijn (M)
Foto: Arkiv
Marcel van Luijn (M)

Marcel van Luijn, Moderaterna:

– Partiet har beslutat att arbeta för en kommunsammanslagning, men kommer att respektera en folkomröstning. För oss är det en valfråga och jag tycker att man som parti bör vara ärlig och öppen med vad man står. En sammanslagning vore väldigt positivt för Öland framförallt för utvecklingen och kompetensförsörjningen. Det är viktigt för utvecklingen av näringslivet på Öland. I en stor kommun kommer vi också att ha en starkare röst utåt vid exempelvis satsningar på infrastruktur. I partigruppen och styrelsen är vi enade i frågan, men under valrörelsen har vi stött på en och annan medlem som inte håller med.

Anne Oskarsson, SD
Foto: Linnea Nybogård
Anne Oskarsson, SD

Anne Oskarsson, Sverigedemokraterna:

– Vi avvaktar och vill att folket ska få bestämma i frågan i en folkomröstning. Det var en folkomröstning förra gången och vi tycker att det är jätteviktigt att folket får yttra sig igen. Vi ser både fördelar och nackdelar med en sammanslagning. Jag själv tror att kommunerna är för små för att klara sig själva i vissa frågor, men det betyder kanske inte en sammanslagning utan kan lika väl vara ett utökat samarbete med andra kommuner.

Torbjörn Gustavsson (FÖL)
Foto: Privat
Torbjörn Gustavsson (FÖL)

Torbjörn Gustavsson, gruppledare Framtid Öland:

– Frågan är ingen viktig valfråga för oss. Vårt parti är emot en sammanslagning, men för ett mer omfattande samarbete mellan Ölandskommunerna, till exempel när det gäller utbildning. Vi har tagit upp frågan på partimöten och är eniga. Vi tror att avstånden är för stora mellan norra och södra Öland - vissa delar kan försvinna i en stor kommun. Min åsikt är densamma som partiets.

Per Lublin (NÖP)
Foto: Arkiv
Per Lublin (NÖP)

Per Lublin, Nya Ölandspartiet:

– Partiet har inte tagit ställning och det finns lika många olika åsikter. Men jag tycker att det skulle bli en katastrof om vi slog ihop kommunerna. Eftersom befolkningen ökar i Färjestaden kommer kommunen styras därifrån och norra Öland kommer att glömmas bort. Vi kan exempelvis inte räkna med att högstadiet på Åkerboskolan behålls. När det gäller centralisering blir servicefunktioner alltid indragna. Dessutom tror jag inte på kostnadsbesparing som argument - i en större kommun tenderar antalet tjänstemän öka ohämmat.

Sara Kånåhols (V)
Foto: Mats Holmertz
Sara Kånåhols (V)

Sara Kånåhols, Vänsterpartiet:

– En folkomröstning ska avgöra, tycker vi. Viktigast är att det inte blir en centralisering, utan att servicen, och demokratin finns utspridd. Det är också viktigt inför folkomröstningen att medborgarna får information både om vad som är positivt och vad som är negativt med en sammanslagning, så att de kan ta ställning ordentligt.

Marcus Bergenheim (MP)
Foto: Privat
Marcus Bergenheim (MP)

Marcus Bergenheim, Miljöpartiet:

– Vi i partigruppen har inte tagit ställning än. Vi har ju haft en del med att få folk till listorna till kommunvalet: men vi säger att medborgarna får rösta, och sedan får vi se vad utgången blir. Om medborgarna inte vill ha en kommun, är vi positiva till utökat samarbete.

Ann-Margret Lindholm (L)
Foto: Privat
Ann-Margret Lindholm (L)

Ann-Margret Lindholm, Liberalerna:

– Vi är för en kommun. Vi tror på att det ber större möjlighet att göra oss hörda ju fler vi är. Det blir också lättare att anställa kompetent folk. Vi tror inte att man sparar, men det kan bli bättre arbetsklimat och bättre ledare. Och så är det nödvändigt för näringslivet.