Samarbete och tillit betonades när C och S skrev historia

Färjestaden Artikeln publicerades

Det skrevs politisk historia på Öland på fredagen. Valresultatet leder till att Centern och Socialdemokraterna tar över ledningen i båda kommunerna. Men beslutet om nytt skolbygge i Färjestaden ligger fast, processen anses ha gått för långt.

Det var två nöjda och glada kvinnor som stod i centrum för fredagens presskonferens i Färjestadens hamn.

– Det känns historiskt och roligt att Socialdemokraterna blir största parti, samtidigt gläds vi år Centerns framgångar, sa Matilda Wärenfalk, socialdemokraten som föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen i Mörbylånga.

Centerpartiets gruppledare Anna-Kajsa Arnesson höll med:

– Ja, vi gjorde ett bra ryck i det här valet, och samtalen med socialdemokraterna har gått så lätt, det mesta trillade på plats med en gång. Nu känns det som en nystart, sa hon.

Överenskommelsen blev klar sent på torsdagskvällen, och den nybildade majoriteten får preliminärt 22 mandat, 13 för S oc 9 för C. Man har försäkrat sig om valtekniskt samarbete med V, vilket innebär totalt 24 mandat.

Moderaterna är den stora förloraren i Mörbylånga kommun. Partiet tappade 5 mandat, och hamnar tillsammans med övriga borgerliga partier på 14 mandat. Dessutom har MP 1 mandat och SD 6.

Både Matilda Wärenfalk, men framför allt Anna-Kajsa Arnesson, betonade samarbetet som extra viktigt för den nya majoriteten. Det är ingen hemlighet att flera centerföreträdare menat att moderaten Henrik Yngvesson hittills varit alltför tongivande och att bara M har lyfts fram.

– Vi är lösningsorienterade och har klart för oss vad vi vill göra. Därför är samarbete och ett gemensamt ledarskap för hela kommunen så viktigt, sa Anna-Kajsa Arnesson.

– Ja, vi har inte stoppat någon fråga under bordet, utan hoppas kunna bygga tillit i en ny majoritet, sa Per-Olof Johansson, ordförande för Socialdemokraterna på södra Öland.

Men den nya ledningen innebär inte att beslutet om nytt högstadium i Färjestaden omprövas. Centern har hela tiden reserverat sig mot beslutet att bygga nytt, och valresultatet indikerar att frågan varit särskilt viktig för många väljare med Mörbylånga som centralort.

– Processen har kommit så långt att vi inte kan riva riva upp beslut och tilldelning utan att hamna i komplicerade juridiska tvister. I praktiken är frågan redan körd, oavsett vad man tycker, sa centerpartisten Kjell Magnusson, som också föreslås bli kommande fullmäktiges ordförande.

– Men Skansenskolan ska utvecklas, där drar vi i gång ett gemensamt arbete.

– Innehållet i skolan är trots allt viktigast, inte byggnaden, sa Matilda Wärenfalk.

Andra frågor som den nya majoriteten prioriterar är stabil ekonomi, förbättrad personalpolitik med rätt till heltid, belysning och närtrafik, bättre företagsklimat och ökat bostadsbyggande.

De nya samarbetena mellan C och S i Mörbylånga och Borgholm är långt ifrån unika. I Kalmar samregerar C, S och V sedan fem år, och även i Oskarshamn har C lämnat Alliansen.

Är detta en indikation på hur ni tycker det ska gå även på riksplanet?

– Blocköverskridande samarbeten är inget nytt och har andra förutsättningar ute i landet, sa Kjell Magnusson.

– Men vi är i är rörande överens om att inte ge SD något inflytande, varken i Mörbylånga eller på riksnivå, sa Matilda Wärenfalk.

Nu ska överenskommelsen förankras i partiorganisationerna.

 

Centerpartiets gruppledare Anna-Kajsa Arnesson, till vänster, föreslås bli kommunstyrelsens först vice ordförande, medan socialdemokraten Matilda Wärenfalk föreslås bli ny ordförande, i kraft av att S blev största parti i Mörbylånga kommun.
Centerpartiets gruppledare Anna-Kajsa Arnesson, till vänster, föreslås bli kommunstyrelsens först vice ordförande, medan socialdemokraten Matilda Wärenfalk föreslås bli ny ordförande, i kraft av att S blev största parti i Mörbylånga kommun.

Artikeln uppdateras.