Tuffa tider väntar för Mörbylångas politiker

Öland Artikeln publicerades
Javid Shirzad (S) och Liv Stjärnlöf (M) är nykomlingar och två av de yngsta ledamöterna i Mörbylångas nya kommunfullmäktige, som sammanträdde för första gången 23 oktober 2018.
Foto: Pia Olofsson
Javid Shirzad (S) och Liv Stjärnlöf (M) är nykomlingar och två av de yngsta ledamöterna i Mörbylångas nya kommunfullmäktige, som sammanträdde för första gången 23 oktober 2018.

Cementas chockbesked från förra veckan och framtida ekonomiska utmaningar lyftes upp när Mörbylångas nya kommunfullmäktige samlades för första gången på tisdagen.

Mörbylånga

– Vi står inför stora utmaningar, inte minst efter Cementas besked, sa ålderspresident Kent Ingvarsson (M) i välkomsttalet till nya fullmäktige.

Veteranen Kent Ingvarsson blickade både bakåt till forna tiders kommunsammanslagningar, den senaste 1974 när Torslunda och Mörbylånga slogs samman till dagens kommungränser, och framåt mot vad som kan bli en Ölandskommun. Han varnade också för de tuffare ekonomiska tider som väntar, där politikerna kan bli tvungna att ställa satsningar på skolan och omsorgen mot varandra.

Därefter följde flera val, först till kommunfullmäktiges nya presidium där Kjell Magnusson (C) omvaldes till fullmäktigeordförande, Margareta Lööf-Johanson (S) valdes som första vice ordförande och Kent Ingvarsson (M) till andre vice ordförande.

Därefter följdes val till revisionen och valberedningen. Valurnan plockades fram för att dra lott om vilken grupp som skulle få den 13:e platsen i nya kommunstyrelsen, eftersom det varit så jämnt. Det valet vanns av S-C-V-gruppen, som får fördela posten, och grupperna M-KD-L-MP och SD fick se sig slagna.

Kommunens policy för gatubelysning fick sig också en känga av Hans Sabelström (C) som tyckte att ersättningarna för att ta över gatlysen som privatperson inte blivit vad han hoppats efter fullmäktiges beslut, och av Anders Wassbäck (V) som undrade om avgående kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) verkligen är nöjd med som det blivit när många på Södra Öland blir av med gatlyktorna när kommunen nu tar över belysningen efter Eon. Han hänvisade till ett informationsmöte i Torngård i september där många besvikna och oroade sydölänningar deltog.

– Det var ett enigt fullmäktige som fattade beslutet. Den nya belysningspolicyn beslutades av alla partier, även Vänsterpartiet. Om vi skulle ha bytt ut alla stolpar och gjort nyinvesteringar till alla som velat skulle det kostat miljoner för kommunen, svarade Henrik Yngvesson.

Några andra av fullmäktiges beslut var att säga nej till Elisabeth Cima Kvarnekes (V) motion om läxfri skola med hänvisning till att det är rektor och lärare som bestämmer det. Pia Schröders motion att kommunen ska införa lots för att hjälpa till vid besvärliga tider i livet besvarades med att dessa funktioner redan finns på olika sätt.

Än så länge är Henrik Yngvesson (M) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, men Anna-Kajsa Arnesson (C) väntar på att ta över som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och Matilda Wärenfalk (S), som kommunstyrelsens ordförande. De valen sker först nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Foto: Pia Olofsson
Än så länge är Henrik Yngvesson (M) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, men Anna-Kajsa Arnesson (C) väntar på att ta över som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och Matilda Wärenfalk (S), som kommunstyrelsens ordförande. De valen sker först nästa kommunfullmäktigesammanträde.