2+1-väg kan införas på Öland: ”Satsningen är mycket viktig”

Öland Artikeln publicerades

Ombyggnaden av väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm har tagit ett steg till. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har just blivit klar. Studien förordar 2+1-vägar.

Trafiken på väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm varierar kraftigt under året. På sommaren kan det bli extra besvärligt, med köer som följd, när sommartrafiken och jordbrukets transporter ska samsas.

Det saknas också en cykelväg hela sträckan mellan Algutsrum och Borgholm.

Under åren har det genomförts många studier om hur både vägens kapacitet och säkerhet ska förbättras.

Trafikverket har nu gjort en åtgärdsvalsstudie för att skapa en tydlig målbild och ta fram förslag till framtida åtgärder.

För att underlätta för trafiken ska vägen mellan Algutsrum och Borgholm i första hand förändras på tre sträckor. Planen är bland annat 2+1-väg, cykelvägar längs hela sträckan och parallella vägsystem för exempelvis lantbruksfordon.

2+1-väg innebär även att hastigheten kommer kunna höjas på vissa sträckor.

Planen är att arbetet ska ske i tre etapper (se faktarutan) och Trafikverket ska nu ta fram en vägplan för projektet.

– Den här satsningen är mycket viktig, dels för trafiksäkerhet men framförallt för att korta restiderna till Kalmar. Förhoppningsvis leder det till att fler pendlar och använder kollektivtrafiken, säger Ilko Corkovic, kommunalråd i Borgholm, på kommunens hemsida.

Fakta

Tre etapper

Arbetet med väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm kommer att ske i tre etapper:

1) Den första etappen går mellan Algutsrum och Glömminge. Där kommer det att bli en ny trafikplats i söder och ombyggnad av korsningar samt en 2+1-väg. En alternativ sträckning norr om Algutsrum kommer att utredas.

2) Den andra etappen sträcker sig mellan Glömminge och Rälla. Där kommer det att bli 2+1-väg. Direktutfarter ska också ses över och mindre vägar för exempelvis lantbrukstrafik och cykeltrafik binds samman. Dessutom ska korsningen i Stora rör byggas om.

3) Den tredje och sista etappen sträcker sig mellan Ekerum och Borgholm där det kommer att bli 2+1-väg.

Visa mer...