”Utan vatten går Öland i konkurs”

Mörbylånga Artikeln publicerades

Kor får nödslaktas. Guldfågeln slår igen. Turismnäringen kraschar. Kommunen går i konkurs.

Så blir det om vattnet tar slut. Och risken för det är påtaglig.

Den bistra sanningen framförde Mörbylångas tekniske chef Niclas Beermann vid en information hos kommunfullmäktige i Mörbylånga på tisdagskvällen.

Han uttryckte stor besvikelse över den icke-hjälp som utlovades av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vid mötet förra veckan.

– Jag är väldigt bekymrad. Det känns som om regering och myndigheter sitter och tittar på tills det skiter sig, sa Niclas Beermann.

Han berättade om allt man gör för att lösa den akuta vattenbristen, om förändringar av VA-taxan på grund av vattenkrisen, om hur man måste hålla trycket uppe i ledningarna (med medföljande större läckage) på grund av att Guldfågeln och Ölands vattenskärning annars måste ställa in produktionen, om hur man ska informera om vattenbristen på flera språk.

Och en mängd annat.

– Med allt vi gör håller vi nivåerna just nu. Men nivåerna ligger mellan fyra och sex meter under normal grundvattennivå. Och till sommaren ökar vattenbehovet.

– Vi måste hålla trycket i ledningarna för näringens skull. Det gör det extra svårt att få folk att förstå att det är vattenbrist, sa Niclas Beermann.

Han målade upp en dyster bild om vattnet de facto tar slut.

– Då ökar kostnaderna ännu mer. Det handlar om att hämta ännu mer vatten, om problem i vård och omsorg, om latrinhämtning. Då skulle det inte gå att spola i toaletterna alltså.

– Men det kan bli värre. Kor kan behöva nödslaktas. Kycklinguppfödningen och Guldfågelns slakteri avstannar, Öland går i konkurs. Hela Sverige påverkas faktiskt.

Kostnaden för vattenbristen ligger på 1,3 miljoner i månaden för att hämta vatten över bron. Till det kommer extra personal, investeringar och projekteringskostnader för saltvattenverk, överföringsledning från Revsudden, med mera.

– Detta är tyvärr sant. Det här är den värsta situation som jag upplevt under mina 40 år som förtroendevald, sa ordförande Kjell Magnusson (C).