Vad händer om Ölandsbron stängs av en längre tid?

Öland/Kalmar Artikeln publicerades
Ölandsbron.
Foto: unknown
Ölandsbron.

Ölandskommunerna, Kalmar och andra aktörer kommer under tisdagen genomföra en gemensam övning med utgångspunkten ”Vad händer om Ölandsbron stängs av en längre tid och hur ska vi då prioritera gemensamt?”.

Bland övriga aktörer märks Trafikverket och länsstyrelsen.

Syftet är att öka kunskapen kring hur transporterna över Ölandsbron ser ut och vilka konsekvenser som kan uppstå vid en längre avstängning.

– Övningen ger en grund för det fortsatta arbetet med att öka länets krisberedskapsförmåga i en händelse då bron inte fungerar. Från övningen kommer varje aktör att få med sig saker att arbeta vidare med på hemmaplan, förklarar Ana Norlén, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Kalmar län, i ett pressmeddelande.

– Öland är beroende av en fullt fungerande bro. Övningen ökar kommunernas kunskaper om konsekvenserna vid ett längre broavbrott där ersättningstrafik med vägfärja blir aktuellt, tillägger Borgholms kommunchef Jens Odevall.

Övningen sker inte på Ölandsbron, utan på Kalmarsunds hotell i centrala Kalmar.