Artiklar om Älgar

Gösta Friberg följde den här älgen från horisontlinjen sex kilometer ut från Sebybadet på sydöstra Öland och ända in till land. Det tog den tre timmar att tillryggalägga sträckan.
Foto:
Insändare 11 september

Älgen steg ur havet