Artiklar om Ös-torget

I början av 1980-talet breddades Södra vägen i Kalmar och då försvann en hel del bebyggelse, bland annat huset till vänster och den i planket infogade kiosken, som då inte hade varit öppen på många, många år. Nu för tiden försöker man tvärtom göra gatorna smalare för att dämpa trafiken.
Foto:
Bonus Weekend Igår

Korsningen Södra vägen–Stensövägen 1964

Den här synen mötte i många år den som just tagit sig över Fredriksskansbron och in på Kvarnholmen. Först fick man svänga förbi färdstallarna – hästparkering för bönder med ärenden till staden, framför allt torghandeln – som skymtar till höger. Och sedan fick man ta sig runt det Thernströmska huset, vars baksida dominerar den här bilden från 1930.
Foto:
Bonus Weekend 14 september

Blockmakarens hus låg i vägen för framtiden

Carl Oscar Thernström var född i Stockholm 1826 och utlärd svarvare. Han anlände till Kalmar 1849, etablerade sig...

Den här bilden ska ha tagits antingen 1892 eller 1895. Hur som helst har Odd Fellowhuset inte byggts ännu (se bildspelet nederst) utan på dess tomt finns ett mindre trähus med skylten ”Edw Berghs kontor”. Bergh var köpman och ägnade sig bland annat åt partihandel med kaffe. Huset på Larmgatans vänstra sida är det gamla kommendanthuset från 1700-talet, i dagligt tal kallat ”Kasern”, som miste sin funktion när Kalmar upphörde att vara en befäst stad. Här inrättades 1826 den så kallade Lancasterskolan, där äldre elever undervisade yngre. Sedan skolan flyttat fungerade byggnaden som fattighus fram till 1897. Sedan förra sekelskiftet finns i stället gamla Riksbankshuset på platsen. I det ljusa huset bakom Berghs kontor, på andra sidan Ölandsgatan, var Turisthotellet inrymt från 1891 fram till rivningen 1938.
Foto:
Bonus Weekend 31 augusti

Vi går en sväng på Larmgatan

Larmgatan hette från början Alarmgatan, liksom Larmtorget hette Alarmtorget. När larmet gick att fienden var i...

Den 15 mars 1896 kom de unga damerna Helga Kreuger, Annie Rosberg, Lilli Sahlberg, Hertha Maijström och Ellen Harberg gående över Larmtorget i Kalmar. Vem den glade grabben till vänster är finns det dock inga uppgifter om. LIlli Sahlberg (1870–1962) blev för övrigt den sista i Barometerndynastin Petersson. Hon anställdes där 1913 och snart var hon företagets kamrer. När kusinen Gustaf Petersson dog 1934 efterträdde hon honom som verkställande direktör. Hon var kvar på posten till 1946 då Tage Lundgren, tidningens annonschef sedan 1936, under kuppartade former övertog ledningen med industrimagnaten Axel Ax:son Johnsons hemliga pengar i ryggen.
Bonus Weekend 17 augusti

Vi går en sväng på Larmtorget

Redaktören för dessa sidor försöker som bekant att med alla medel framstå som en servilt tjänstvillig murvel. Då...