Artiklar om Ös-torget

Butiken låg sedan 1905 där Nybrogatan – nuvarande Malmbrogatan – mynnade vid Skvallertorget i Kalmar. Den här bilden togs 1963, tre år innan hon och Selma Hallgren, hennes medhjälpare sedan 1918, stängde för gott. Huset revs 1971.
Foto:
Bonus Weekend Igår

Thérése Sjögrens sybehörsaffär

Det är inga svårigheter att känna igen stan; slottet och Kvarnholmen ligger där de ska. Det gör Varvsholmen också, men då tillverkades fortfarande fartyg där. Och den som tittar efter lite noggrannare ser att Ölandsbron inte är riktigt klar, bara nästan. Den invigdes i september året därpå.
Foto:
Bonus Weekend 23 september

Kalmar 1971

1972 avskaffades ett- och tvåöringarna och femöringen krympte ihop till en näst intill försumbar liten slant, som fick hänga med till 1985 innan även den slopades. Men så här såg femöringen ut i sin "fullvuxna" version, just det här exemplaret präglades 1970.
Foto:
Bonus Weekend 21 september

Femöring

I början av 1980-talet breddades Södra vägen i Kalmar och då försvann en hel del bebyggelse, bland annat huset till vänster och den i planket infogade kiosken, som då inte hade varit öppen på många, många år. Nu för tiden försöker man tvärtom göra gatorna smalare för att dämpa trafiken.
Foto:
Bonus Weekend 20 september

Korsningen Södra vägen–Stensövägen 1964

Den här synen mötte i många år den som just tagit sig över Fredriksskansbron och in på Kvarnholmen. Först fick man svänga förbi färdstallarna – hästparkering för bönder med ärenden till staden, framför allt torghandeln – som skymtar till höger. Och sedan fick man ta sig runt det Thernströmska huset, vars baksida dominerar den här bilden från 1930.
Foto:
Bonus Weekend 14 september

Blockmakarens hus låg i vägen för framtiden

Carl Oscar Thernström var född i Stockholm 1826 och utlärd svarvare. Han anlände till Kalmar 1849, etablerade sig...

Den här bilden ska ha tagits antingen 1892 eller 1895. Hur som helst har Odd Fellowhuset inte byggts ännu (se bildspelet nederst) utan på dess tomt finns ett mindre trähus med skylten ”Edw Berghs kontor”. Bergh var köpman och ägnade sig bland annat åt partihandel med kaffe. Huset på Larmgatans vänstra sida är det gamla kommendanthuset från 1700-talet, i dagligt tal kallat ”Kasern”, som miste sin funktion när Kalmar upphörde att vara en befäst stad. Här inrättades 1826 den så kallade Lancasterskolan, där äldre elever undervisade yngre. Sedan skolan flyttat fungerade byggnaden som fattighus fram till 1897. Sedan förra sekelskiftet finns i stället gamla Riksbankshuset på platsen. I det ljusa huset bakom Berghs kontor, på andra sidan Ölandsgatan, var Turisthotellet inrymt från 1891 fram till rivningen 1938.
Foto:
Bonus Weekend 31 augusti

Vi går en sväng på Larmgatan

Larmgatan hette från början Alarmgatan, liksom Larmtorget hette Alarmtorget. När larmet gick att fienden var i...