Artiklar om arbetsmiljö

Marion Rasmussen Nilsson, enhetschef sjuksköterskor Mörbylånga kommun, Jonas Falk, verksamhetschef hälsocentralerna Färjestaden och Mörbylånga, och Ingegerd Sjöstrand, enhetschef rehab i Mörbylånga kommun ledde samlingen för anställda från hälsocentraler, ambulans, rehabilitering och hemsjukvård på hotell Skansen på fredagen.
Foto:
Öland 9 november

Mörbylånga vill ta efter prisad Borgholmsmodell för sjuka

Deltagarna från hälsocentraler i Mörbylånga och Färjestaden, ambulans, rehabilitering och hemsjukvård fick bland...