Artiklar om båtar

Nu har cykelfärjan Dessi fått en ny plats längre in i hamnen i Färjestaden, vilket uppmärksammas av: Matrosen Tobias Teilmann, Johan Danielsson och Camilla Calmius från OPV och Hamnplan 5 som sköter kaféet på Dessi i sommar, Lotta Sjöberg från företagsgruppen, Bengt Johansson, mark- och exploateringschef Mörbylånga kommun, Fredrik Robbertte, operativ chef Ressels rederi, Dessis befälhavare Liza Eriksson, Desirée Ressel från Ressels rederi, och Agneta Jäverskog med som cykelpendlare. Restaurang Kaj 4, som snart blir Nica, till vänster.
Foto:
Öland 9 maj

Nu har Dessi flyttat – färjetrafiken startar på måndag

Representanter från Mörbylånga kommun, företagsgruppen och rederiet Ressel som driver cykelfärjan mellan Kalmar...