Artiklar om bostäder

Bostadsbrist är lika lite som fattigdom något olösligt problem. Men många bostäder som byggs i dag är för dyra för vanligt folk. Sverige som land är rikare än någonsin, men det är många som inte märker av det, eftersom pengarna finns i fickorna hos ett fåtal som blir allt förmögnare.
Foto:
ÖSN Debatt 1 november

Samhället behöver ta makten över byggandet

Vi har också kunnat läsa om hur en forskare vittnar om att hemlöshet inte är förbehållet missbrukare utan sprider...