Artiklar om brunkol

Tyska brunkolskraftverket Weisweiler. Om svenska Vattenfall säljer sin brunkolverksamhet i Tyskland till tjeckiska EPH kan det leda till koldioxidutsläpp som är upp till 24 gånger större än Sveriges årliga utsläpp. Det skulle vara förödande för vanliga människors engagemang i klimatfrågan.
Foto:
Debatt ON 2 juni

Tro på framtiden eller brunkol i ryggsäcken

Snacka om tung ryggsäck att släpa på, i synnerhet med vetskap om att vi månad efter månad slår nya globala...

Dagbrottet i Jänschwalde i Tyskland. Här och i Cottbus-Nord bryter Vattenfall dagligen 60 000 ton brunkol som används i kraftvärmeverket i Jänschwalde, byggt 1976–88 under DDR-tiden. 38 miljöorganisationer kommer de närmaste dagarna handgripligen försöka stoppa brytningen. Men inga svenska miljöorganisationer kommer att delta och svenska media kommer förmodligen att ha fullt upp med intrigerna vid Miljöpartiets kongress som pågår samtidigt.
Foto:
Debatt ON 11 maj

Bröd och skådespel hållbar taktik än i dag

Granskningen behövs. Den regering som inte granskas riskerar att oppositionen övertar det massmediala utrymmet. Det...